Achtergrond & Interviews Archives - Pagina 49 van 49 - Perswijn

Achtergrond & Interviews

Achtergrond & Interviews

Perswijn Nieuwsbrief: De nieuwe Perswijn

Door een vergissing is het mogelijk dat u een routine test nieuwsbrief hebt ontvangen. Uiteraard was dit niet de bedoeling. Onze excusses voor dit ongemak. Er is ondertussen voor gezorgd dat dit niet meer kan voorkomen.

De nieuwe Perswijn

Voorwoord
Bij de laatste bijeenkomst van het Wijninformatiecentrum, waarbij de nieuwe aankoopcijfers over 2002 werden bekendgemaakt, werd de wijndrinker uitgebreid tegen het licht gehouden. Altijd interessant. Ik citeer:
‘De Nederlandse wijnconsument baseert zijn aankoopgedrag in toenemende mate op het verhaal achter de wijn.
De wijngaard, de druivensoort, de wijze van persing, de man of vrouw die de wijn gemaakt heeft, de gebruikte technieken en middelen, hoe het opgeslagen of gerijpt is. (…). De wijn moet lekker en betaalbaar zijn, maar er hoort ook een duidelijk verhaal omheen.’
Het klonk ons als muziek in de oren. Dat betekent dat het alleen maar beter kan gaan met de wijn in Nederland. Natuurlijk kopen veel mensen nog altijd bepaalde wijnen uit gewoonte, maar het verhaal doet er steeds meer toe. Terecht. Bij geen ander product als wijn is het aanbod zo complex en ondoorzichtig. Er zijn veel interessante wijnen te koop voor een goede prijs, maar ook heel veel te dure wijnen, die alleen maar leunen op een bekende naam of een beroemd etiket. Goede informatie kan de wijndrinker houvast geven, en gelukkig zijn er steeds meer mensen die dat begrijpen.
Voor het vervolg van dit voorwoord verwijzen wij u naar de website.

Deze maand onder andere de volgende onderwerpen:

Italië, Toscane…
Wanneer je de positie van Chianti in kaart wilt brengen, zul je eerst moeten weten wat Chianti nu eigenlijk precies is. En dat weet niemand. Nou ja, niemand. We hebben natuurlijk wel een idee. Chianti heeft (onder meer) een imagoprobleem. Die oude mandfles hè. Bovendien zit Chianti ingeklemd tussen de goedkope soorten aan de ene kant, en de Super Tuscans aan de andere kant. Een verslag ter plaatse van Ronald de Groot en René van Heusden.

Willy Wortel zoekt het geluk
Nee, heus, u kent hem. Want u heeft vast wel íets van hem in huis. Een kurkentrekker, of een manchet waarmee u uw wijn kunt koelen. We hebben het over Bernd Schneider, de Willy Wortel der lage landen. Deze Delftenaar zoekt al jaren met veel vallen en opstaan het geluk. Een verhaal over de wondere wegen van een uitvinder.

Vrouwen aan het roer
Vrouwen die zelf wijn maken zijn statistisch gezien een marginaal verschijnsel. Dat ligt niet aan die vrouwen, maar aan de wijnwereld. Die heeft een macho reputatie en daar doen wij niet aan mee! Daarom in deze Perswijn de eerste aflevering van een serie onder de titel ‘Vrouwen aan het roer’. Over een adembenemende ontmoeting met een fascinerende vrouw: Maria Elisabetta Fagiuoli van het wijngoed Montenidoli in San Gimignano.

Achtergrond & Interviews

Breuk lijkt op komst tussen Nederlands Gilde van Sommeliers (NGS) en Jan Rook van het Wijnplein

Door Ronald de GrootNaar aanleiding van een reis naar Australië is er binnen de NGS sprake van onvrede over de opstelling van Jan Rook van de website Wijnplein, aldus Cees Vos, voorzitter van het NGS. Deze is niet erg te spreken over de verslaggeving van Jan Rook tijdens deze reis. Jan Rook reisde als journalist mee op uitnodiging van het NGS, aldus Vos. ‘Van een journalist mag je verwachten dat hij op correcte wijze verslag doet van de gebeurtenissen en proeverijen tijdens zo’n reis. Helaas moet echter worden geconstateerd dat Jan Rook alleen maar aandacht besteedt aan zijn sponsors en anderen links laat liggen. Dat steekt. Als je weet dat het bedrijf Ad Bibendum veel energie heeft gestoken in het slagen van de reis en dan over hun activiteiten vervolgens niets wordt geschreven, dan word je daar niet vrolijk van. Op deze manier kan het niet verder.’ Het NGS heeft de eigen site al langere tijd uitbesteed aan Het Wijnplein, maar was daar in toenemende mate ontevreden over. Zo werd dit voorjaar zomaar de banner van het NGS gehalveerd, eveneens om commerciële redenen, zo meldde Vos al eerder. In de praktijk zal dit betekenen dat de site van het NGS volledig onafhankelijk wordt van het Wijnplein en dat het uitnodigen van Jan Rook om mee te reizen met het NGS in heroverweging zal worden genomen. Sommelier Paul op ten Berg van Restaurant De Seinpost in Scheveningen zal straks verantwoordelijk zijn voor de website van het NGS.
Jan Rook van Wijnplein is het niet eens met de uitspraken van Vos. Hij stelt niet als journalist te zijn uitgenodigd, maar zich gewoon als (geassocieerd) lid van het Gilde heeft ingeschreven voor het bedrag van €2000. Bovendien betreurt hij dat Cees Vos, de geuite kritiek nog op geen enkele manier rechtstreeks aan hem heeft gericht. Jan Rook vindt het teleurstellend dat de kritiek hem langs deze weg bereikt. Hij meent dat constructieve voorstellen zijn gedaan over de samenwerking in 2003. ‘De tijd en energie die wij de afgelopen drie jaar hebben besteed aan de site van het NGS staat in geen enkele verhouding tot wat een commercieel bedrijf het Gilde daarvoor in rekening zou brengen.’
De kritiek over de verslaggeving wordt weggewoven. ‘Dat Belgisch importeur Ad Bibendum niet tevreden is, moge zo zijn. Zij zijn niet ingegaan op een eerder aanbod van mij dat net zoals de andere sponsoren van €250 (!) vermelding van hun naam in de artikelen garandeert. Daarmee staat de passage dat ik alleen oog zou hebben voor de sponsors dus op gespannen voet met de waarheid. De bijdrage van €250 voor de reis naar Australië is zowel voor mij als voor de sponsor een symbolische bijdrage en van alle bezoeken en proeverijen, óók die door Monard waren aangezet, is integraal verslag gedaan. Ook de meegereisde sommeliers, die ik de e-mail van Bjorn Monard heb laten lezen, zijn het niet met hem eens. Tenslotte is het zo dat ik als hoofdredacteur van Wijnplein me niet bepaald verplicht voel om uit liefdadigheid de naam te noemen van een bedrijf dat een eerdere toezegging voor een bijdrage aan een artikel op Wijnplein tot op de dag van vandaag niet heeft voldaan.’
Een duidelijker uitspraak over de werkwijze van Jan Rook dan deze lijkt mij niet mogelijk. De lezer van zijn website weet nu waar hij aan toe is.

Achtergrond & Interviews

Het onzichtbare deel van de wijnrank: de wortelstok

door Kees van LeeuwenMéér dan 95% van de wijngaarden in de wereld zijn geënt op een wortelstok. Dit onzichtbare deel van de wijnstok heeft de wereldwijnproductie gered toen in de 19e eeuw het voortbestaan van de wijngaarden door een druifluis bedreigd werd. Ook nu is de keuze van de wortelstok nog van het grootste belang voor het produceren van kwaliteitswijnen.

Phylloxera
150 jaar geleden stonden de wijnplanten niet netjes in rijtjes, zoals nu het geval is, maar kris kras door elkaar in het veld. De wijnstokken werden vermenigvuldigd door ze simpelweg te stekken. Toen in de 19e eeuw het handelsverkeer met Amerika toenam is er per ongeluk een druifluis in Europa geïmporteerd, waarschijnlijk op de wortels van een plantje in de koffer van een botanicus. Deze luis, die Phylloxera heet, bracht snel enorme schade toe aan de Europese wijngaarden. Alle druivenvariëteiten die in Europa verbouwd worden zijn van het soort Vitis vinifera en deze is niet bestand tegen de Phylloxera, waarvan de larven de wortels aanvreten. Tegen 1870 zag het er zelfs naar uit dat de wijnbouw voorgoed uit Europa zou verdwijnen, want de wijngaarden stierven één voor één af. Aangezien de Phylloxera voor een groot deel onder de grond leeft, is bestrijden met insecticiden niet mogelijk. Amerikaanse druivensoorten zijn wel resistent tegen Phylloxera, maar deze dragen weinig of geen vruchten. In eerste instantie heeft men geprobeerd om de Amerikaanse soorten met Franse te kruisen. Dit leverde inderdaad hybriden op die vrucht droegen en die tegelijk redelijk resistent waren tegen Phylloxera. Even leek het erop dat dit de oplossing was en de hybriden werden in snel tempo overal geplant. Helaas bleek de kwaliteit van de wijnen aanzienlijk minder goed te zijn dan de kwaliteit van wijnen gemaakt van druiven van de soort Vitis vinifera. Bovendien bevatte de wijnen gemaakt van sommige hybriden veel methanol en leverden aldus een gevaar op voor de volksgezondheid. Uiteindelijk zouden ze rond 1950 verboden worden. Nadat bleek dat de hybriden toch niet de oplossing tegen Phylloxera waren, kreeg iemand het geniale idee om de druivensoorten van Vitis vinifera te enten op wortels van Amerikaanse variëteiten. Hiermee konden de voordelen van de Europese soort (goede kwaliteit van de druiven) gecombineerd worden met de voordelen van de Amerikaanse soort (resistentie tegen de Phylloxera). Het probleem werd aldus op biologisch verantwoorde wijze opgelost, zonder gebruik van insecticiden.

Andere voordelen
Door kruisingen werden er in het eind van de 19e eeuw tientallen wortelstokken gecreëerd, waarvan er vandaag 30 gebruikt mogen worden in Frankrijk. Sommige wortelstokken kunnen goed tegen kalk, andere gedijen goed in zure grond en weer andere zijn resistent tegen droogte. Zo is het mogelijk om een wortelstok te kiezen die goed aangepast is aan de samenstelling van de bodem. Verder stimuleren sommige wortelstokken de groei en de productie van de wijnstok, terwijl andere de groei en de productie juist remmen. Het spreekt voor zich dat de laatste de kwaliteit stimuleren. De wijnboer moet dus op het moment van planten kiezen ofwel voor een productieve wortelstok met als gevolg kwaliteitsverlies, ofwel voor een weinig producerende wortelstok die de kwaliteit bevordert. Deze keuze is uitermate belangrijk, want als de wijnstok eenmaal geplant is, is het niet meer mogelijk om de wortelstok te veranderen. De keuze wordt dus gemaakt voor 30 of 40 jaar, soms zelfs méér. In de jaren zeventig vierde het productivisme hoogtij en met de kwaliteit werd het niet zo nauw genomen. Een sterk producerende wortelstok, de zogenaamde "SO4" werd toen veel aangeplant. Hoewel men de laatste jaren kwaliteitsbewuster geworden is, ondervinden we nog steeds de gevolgen van deze mode. Er zijn namelijk nog steeds percelen in productie die dertig jaar geleden zijn aangeplant met SO4.

Pre-Phylloxera wijnen
Er is veel gefilosofeerd over de eventuele veranderingen van de kwaliteit van de wijnen door het enten op wortelstokken. Met name Michael Broadbent mijmert in zijn "Great Vintage Book" over de vermeende kwaliteiten van de pre-Phylloxera wijnen. Het is natuurlijk niet mogelijk om wijnen van nu te vergelijken met wijnen uit 1865 of uit 1870, zelfs als een enkele daarvan (Lafite?) nu nog drinkbaar zou zijn. Het is waarschijnlijk dat het effect van het enten op een wortelstok niet dezelfde gevolgen heeft voor de verschillende druivenrassen. De merlot heeft minder last van "millerandage" als hij geënt is en de kwaliteit van de druiven wordt daardoor beter. De malbec reageert heel anders op het enten: hij gaat snel teveel produceren, met nadelige gevolgen voor de kwaliteit. Dit verklaart waarom het aandeel van de malbec, die tot halverwege de 19e eeuw een belangrijke druivensoort was in Bordeaux, na de Phylloxera-crisis sterk is gedaald. De merlot is juist pas in de 19e eeuw een belangrijk ras geworden, en heeft in veel châteaux de plaats van de malbec ingenomen. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat er in Argentinië, dat één van de weinige landen is dat door de Phylloxera gespaard is gebleven, nog goede malbec is te vinden is die niet geënt is.

Phylloxera in Californië
Dat niet alle wortelstokken automatisch voldoende resistent zijn tegen de Phylloxera hebben de Californiërs onlangs aan den lijve ondervonden. In de Californische wijngaarden was de meest gebruikte wortelstok de zogenaamde "AXR". Hoewel deze wortelstok sterk groei- en productieverhogend werkt, werd hij aanbevolen door de universiteit van Davis. Hij bleek helaas gevoelig voor Phylloxera. De druifluis sloeg in de jaren negentig toe en vernielde haast alle Californische wijngaarden, 120 jaar na de Europese. De wijnboeren hebben het advies om AXR te gebruiken natuurlijk aan de wetenschappers van Davis verweten. Deze probeerden hun gezicht te redden door te beweren dat het probleem niet de AXR was, maar dat de Phylloxera een mutatie had ondergaan waardoor hij agressiever was geworden. Die theorie is netjes in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd, maar het lijkt op een twijfelachtige verdedigingsmanoeuvre.

Australië het volgende slachtoffer?
Het is bijna niet te geloven, maar ondanks de enorme schade die de Phylloxera sinds 150 jaar heeft aangericht aan de wijngaarden overal in de wereld is er nog steeds een land dat wijngaarden plant zonder wortelstokken te gebruiken: Australië. Het is dan ook niet uitgesloten dat dit land het volgende slachtoffer van de Phylloxera wordt. Mocht u in een wetenschappelijk tijdschrift een artikel lezen van een Australische onderzoeker die beweert dat de Phylloxera weer gemuteerd is, dan weet u hoe laat het is…

Dit stuk is gepubliceerd in Perswijn 2003/1.
Kees van Leeuwen is docent aan de universiteit van Bordeaux en publiceert elk nummer een artikel over de achtergronden van de wijnbouw.
Meer van dit soort artikelen lezen? Vraag een abonnement of proefnummer aan!

Achtergrond & Interviews

Silvio Berlusconi nu ook in de wijn

De Italiaanse premier Silvio Berlusconi heeft een nieuwe activiteit toegevoegd aan zijn al vrij bijzondere serie bedrijven: het maken van wijn. Logisch, zult u zeggen, anders zouden jullie er niet over berichten. Natuurlijk niet, gelijk heeft u. En tsja, zo bijzonder is het in Italië al helemaal niet om als notabele een leuk wijngoed aan te schaffen. De familie Agnelli -van Fiat, u weet wel- had Château Margaux, bijvoorbeeld -inmiddels overigens te koop, dus mocht u interesse hebben…
Maar we wilden u dit nieuws toch niet onthouden. Silvio Berlusconi is wat bescheidener dan de Turijnse familie van automagnaten. Hij heeft bij zijn nieuwe activiteit gekozen voor Brunello di Montalcino. De premier en mediatycoon nam het Castello della Velona over van een Romeinse projectontwikkelaar. Op het landgoed bevindt zich een hotel annex wijnhuis waar naast Brunello ook Rosso di Montalcino wordt geproduceerd. Ongeveer eenderde van het oppervlak van de bezitting, in totaal 15 hectare groot, is met wijnstokken beplant. Dit gebeurde een paar jaar geleden, dus de stokken zijn nog jong. De jaargang 2002 is de eerste die straks op de markt zal komen. De totale productie moet in de toekomst op zo’n 30.000 flessen per jaar komen te liggen.

Achtergrond & Interviews

Perswijn Nieuwsbrief: Oogstberichten zuidelijk halfrond & masterclasses Ontdek de Nieuwe Wereld

Oogst 2003 Zuidelijk Halfrond begonnen
Door Ronald de GrootAustralië: kleinere oogst 2003
Binnenkort is het weer tijd voor de oogst op het zuidelijk halfrond. Sterker nog, in verschillende landen is de oogst daar al begonnen. Tijd dus voor een update over de stand van zaken in deze landen, die steeds belangrijker worden voor de Nederlandse wijndrinker. Inmiddels is het aandeel van deze landen, waaronder Australië, Chili, Argentinië, Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland, in onze wijnconsumptie al gestegen tot boven de 20%!
Probleem is voor veel landen van de Nieuwe Wereld, dat er in de optimistische laatste jaren veel druiven aangeplant zijn, dus de hoeveelheden geproduceerde wijnen zullen de komende jaren waarschijnlijk aan de hoge kant zijn. Goed nieuws voor ons, wat dat zet de prijzen vaak onder druk.
Maar, in Australië lijkt het dit jaar mee te vallen. Of tegen te vallen, het is maar hoe je het bekijkt. Door de droogte valt de oogst dit jaar in elk geval aanzienlijk lager uit. De oogst in de noordelijke wijngebieden is inmiddels binnen, en het ziet er naar uit dat in totaal 1,37 miljoen ton druiven zal worden binnengehaald, liefst 14% minder dan vorig jaar. De eerste keer in zeven jaar dat de oogst zal dalen ten opzichte van het jaar daarvoor. In feite komt het er op neer dat de oogst 21% lager is, maar dat het oppervlak waarvan wordt geoogst door het in productie komen van nieuwe aanplant met 6% is gestegen, zodat hierdoor een deel van de daling wordt gecompenseerd. Aangenomen wordt dat de wijngaarden die vorig jaar vanwege de overschotten niet werden geoogst, dit jaar wel geoogst zullen worden, zodat ook hier een lichte compensatie zit. Enige onzekerheid wordt veroorzaakt door de regen van midden-februari, die de hoeveelheid nog iets kan opstuwen.

Zuid-Afrika: oogst begint voorspoedig
Zuid-Afrika verwacht een goede oogst 2003, tot zover althans. Het was een koele zomer, en dat is in dit warme klimaat altijd een voordeel. Bovendien was het droog, zodat er geen problemen waren met ziektes. Net als in Australië is de oogst inmiddels begonnen, onder gunstige omstandigheden. Cabernet Sauvignon had wat problemen met de vruchtzetting, met de Merlot ging het echter fantastisch. Er wordt een jaar van uitstekende kwaliteit verwacht, en ook de hoeveelheden zijn goed. Een voorspoedige oogst ligt in het verschiet.

Duitsland: aandeel rode wijn stijgt fors
We wisten het al, maar het wordt steeds weer bevestigd. De opwarming van het klimaat zorgt voor het oprukken van de wijnbouw naar het noorden. Niet alleen in Nederland, maar ook in buurland Duitsland. In het geval rukt niet zozeer de wijnbouw zelf op, maar is vooral de opmars van de rode wijnen verrassend. Meer blauwe druiven dus, die inmiddels beter rijp worden door de temperatuursprong, die ook hier sinds 1988 is opgetreden. In 2002 werd 3,58 miljoen hectoliter rode wijn geoogst, een stijging van maar liefst 26,2 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Daarmee is het aandeel van de rode wijnen in de Duitse wijnen gestegen tot meer dan 35%. Daarmee spelen de Duitse wijnproducenten in op de trend bij de wijndrinkers, om steeds meer rode wijnen te drinken.

Ontdek de Nieuwe Wereld: interessante masterclasses
Tijdens het evenement rond de wijnen van de Nieuwe Wereld dat door Perswijn op 13 april in The Grand in Amsterdam zal worden gehouden, zullen verschillende interessante masterclasses worden gehouden en een blending seminar, waarop zal worden uitgelegd hoe het mengen van wijnen in zijn werk gaat. Ook wordt onze wijnkaartprijs uitgereikt, voor de beste wijnkaart van Nederland. Deze prijs wordt toegekend door een jury onder leiding van wijnschrijver Hubrecht Duijker.
Ons programma ziet er als volgt uit:

12.30 Gallo Blending Seminar, geleid door wijnmaker Scott Kozel
Leer hoe wijnen worden gemengd om de juiste smaak en complexiteit te krijgen, van een wijnmaker van ‘s Werelds grootste wijnbedrijf. Inschrijven nu mogelijk.

12.30 Masterclass: Morena Chaippin van Riverina Wines over Shiraz uit Australië
Australië maakte naam met bijzondere Shiraz-wijnen. Proef deze bijzondere wijnen in een interessante masterclass, begeleid door een Australische deskundige. Inschrijven nu mogelijk.

14.00 Uitreiking Horeca Misset/ Perswijn Wijnkaartprijs

15.00 Masterclass Nieuw-Zeeland: New Zealand Best Wines Adventure
Nieuw-Zeeland timmert aan de weg met bijzondere wijnen, met de frisheid en sap van Europese allure, geholpen door het koele klimaat. Een unieke mogelijkheid enkele toppers te proeven. Inschrijven nu mogelijk.

16.00 E & J Gallo Blending Contest
Een achttal teams strijdt om de prijs voor de beste, zelfgemaakte blend van Sonomawijnen van het huis E & J Gallo. Teams van drie, die zich inmiddels hebben geplaatst. Het winnende team krijgt een reis naar Californië aangeboden.

16.30 Masterclass Zuid-Afrika, gepresenteerd door Frank Jacobs, redacteur van Perswijn
Een pure specialist introduceert een aantal typische Zuid-Afrikaanse wijnen, onder andere van de pinotage. Inschrijven nu mogelijk.

U kunt zich vanaf nu inschrijven op een van de masterclasses en het Blending Seminar. Haast u zich, want het aantal plaatsen is beperkt. Toegang is gratis voor degenen die zich hebben aangemeld voor de proeverij Ontdek de nieuwe Wereld! Inschrijving mogelijk tot het aantal plaatsen op is. U krijgt bevestiging van deelname per e-mail. U kunt de bevestiging uitprinten en meenemen.

Achtergrond & Interviews

Lunch & Diner – € en hét ideeënwonder

Ter gelegenheid van de proeverij ‘Ontdek de nieuwe wereld’ heeft Hotel The Grand in samenwerking met diverse wijnproducenten een mooi menu, met bijpassende wijnen, samengesteld. Dit zal ‘s middags als 4-gangen lunch en ‘s avonds als 5-gangen diner worden geserveerd.

4 gangen lunch à € 67,50 per persoon inclusief wijnen

5 gangen diner à € 72,50 per persoon inclusief wijnen

Klik hier voor het menu.

De tafelindeling voor zowel lunch als diner is gebaseerd op table d’hôte. Dit houdt in dat u ongeacht uw gezelschapsgrootte aan tafels met een maximum van 8-10 personen wordt geplaatst.

Lunch en diner kunnen alleen geboekt worden via Hotel The Grand Amsterdam tijdens kantooruren op telefoonnummer 020- 5553194 onder vermelding van PersWijn. Na betaling dan wel het verstrekken van een creditcardgarantie ontvangt u een bevestiging.

Arrangementen

Speciaal voor de proeverij ‘Ontdek de nieuwe wereld’ hebben wij de volgende arrangementen beschikbaar:

1 overnachting met ontbijt en lunch voor 1 persoon € 217,50

1 overnachting met ontbijt en lunch voor 2 personen € 285,00

1 overnachting met ontbijt en diner voor 1 persoon € 222,50

1 overnachting met ontbijt en diner voor 2 personen€ 295,00

Supplement voor een extra nacht bedraagt € 150,00 per kamer inclusief ontbijt.

Prijzen op basis van beschikbaarheid en geldig voor de nachten 12 en/of

13 april 2003.

Arrangementen kunnen alleen geboekt worden via Hotel The Grand Amsterdam tijdens kantooruren op tel. nr. 020-5553555 onder vermelding van PersWijn. Na betaling dan wel het verstrekken van een creditcardgarantie ontvangt u een bevestiging.

Achtergrond & Interviews

Wijnconsumptie in Nederland in 2002: rosé steeds meer in de mode

door Ronald de GrootOp donderdag 20 februari presenteerde het Wijninformatiecentrum de cijfers over de wijnconsumptie in 2002. De cijfers werden verzameld door ACNielsen. Enkele opvallende getallen en cijfers.
Met zijn allen drinken we steeds meer wijn, nu 19 liter per persoon per jaar. Wat ons betreft nog veel te weinig (zelf trekken we het gemiddelde flink omhoog), maar toch een lichte vooruitgang. In hoeveelheid werd 4% meer verkocht dan in 2001, in omzet zelfs 9%. Het idee dat wijn duurder is geworden (of dat we duurdere wijnen kopen…) klopt dus toch. Deze stijging betreft niet de witte wijn. Die blijft stabiel in volume, en verliest dus wat aandeel. Rood wint 4%, rosé liefst 55%. Rosé is een echte zomerwijn, die piekt tussen mei en september. Opvallend is dat de stijging al begint in april. Maar ja, als het een beetje lekker weer wordt in april, dan pak je ook een lekker roséetje. Opvallend ook dat vooral jonge vrouwen graag rosé drinken. Breezers lijken in deze groep zelfs wat terrein te verliezen aan wijn. Een prima ontwikkeling, wat ons betreft.
Opvallend daarnaast is de verdere stijging van de consumptie van de wijnen uit de nieuwe wereld, Zuid-Afrika voorop. Met een plus van 18% (1,7% op de totale omzet in Nederland) wit Zuid-Afrika met een marktaandeel van 13,6% zijn tweede positie van vorig jaar na Frankrijk (gedaald naar 49%) te bestendigen. Ook de andere landen van de Nieuwe Wereld wisten licht te plussen. Alle oude wijnlanden (Frankrijk, Spanje, Italië) zagen hun markaandeel dalen. De Nieuwe Wereld neemt inmiddels 22,6 van de verkochte wijn in ons land voor zijn rekening. Op naar de 25%.
Bron: Productschap voor Wijn

Achtergrond & Interviews

Bodje doen

Zondagmiddag, twee uur. Ik loop de schuifdeuren van Veilinghuis Van Glerum door en stap op de eerste de beste man in pak met naambordje af. Ik kom hier voor een wijnveiling, ik ben hier nooit geweest, moet ik ergens mijn naam opschrijven, of de naam voor degene voor wie ik hier ga bieden? Hij wijst naar de balie, daar moet ik een formulier invullen. De receptioniste schuift me een papier toe. Naam, adres. Even later schuifel ik met een biednummer in m’n hand door de zaal. Overal mensen, voornamelijk mannen van over de veertig met brillen en pluizig haar die in kleine groepjes zwijgzaam de catalogus bestuderen. In een hoek staat een horde van hetzelfde type met hun grijze neuzen over een wijnglas gebogen. In hun midden staat een tafel met daarop enkele flessen wijn. (Gunst, als ik hier toch ben…) Ik wurm me door de mannenmassa heen en pak een glas. Ik schenk, ruik ( hoor ik nu bij de club?) en proef. “Da’s een lekker wijntje, niet?” Naast me staat een, letterlijk en figuurlijk, breed grijnzende man, hij kijkt me vanachter zijn leesbrilletje geamuseerd aan. “Wie weet breng ik hier nog wel een bodje op uit, ja, voortreffelijk jaar. En jij bent hier ook om te bieden, zie ik?” Zijn ogen prikken richting mijn biednummer. Ik knik. “Zo, dus jij hebt ook wel een beetje verstand van wijn?” Hij wil echt een gesprek met me aanknopen. “Nee, ik drink het alleen maar.” Vindt hij ook amusant. Zijn ogen knijpen ietsje samen en hij buigt dichter naar mij toe, hij ruikt naar de vloerbedekking bij mijn oma thuis. “Als je weet wat je lekker vindt, dan weet je wat van wijn.” Een dikke knipoog, bof ik even. Ik ‘ja, ja, ja’ wat, knik wat en schuifel weg. In de zaal zijn een paar studenten de stoelen aan het klaarzetten. Ik wacht in een hoekje af tot iedereen zo’n beetje zit. Achterin de zaal is het minder vol en daar ga ik zitten. Tas op de ene stoel, jas op de andere en ik op de stoel ertussen. Mijn eigen kleine beschermde cirkel van wijnonwetendheid tussen al die wijsheid. Het bieden op zich is simpel, ik heb bij ieder interessant lot (nummer) een maximum bedrag wat ik mag bieden, ik noteer bij ieder geveild lot het bedrag waarvoor het verkocht is. Ik blader door de catalogus; geen plaatjes, alleen maar nummers met omschrijving en het bedrag wat het veilinghuis denkt ermee op te halen. Mijn getallen wijken regelmatig enorm af van deze ‘estimates’ zoals ze genoemd worden. Een magnum Bordeaux, uit negentien zoveel en tachtig, volgens Van Glerum moet die wel rond de honderdvijftig opbrengen. Mijn aantekening zegt dat ik niet hoger dan tachtig euro moet gaan. “Die estimates slaan vaak nergens op, dat zul je nog wel merken” zei mijn opdrachtgever tijdens zijn instructies. Een hamerslag, net echt. De veiling begint. Bij het derde lot ben ik aan de beurt, met een trillend handje bied ik mee en ik behaal mijn eerste triomf. Nog ver onder mijn maximum. Met het zweet in mijn handen krabbel ik het in de catalogus. Na tien loten weet de veilingmeester mijn biednummer uit zijn hoofd. Ik ben helemaal op dreef en heb de grootste lol. “Lot nummer vijftien; honderd, honderdtien, honderdtwintig, wie biedt?” Ikke, ikke! “Honderdvijftig voor de dame achterin” Ho! Honderdvijftig? Honderddertig zul je bedoelen; honderdtien, honderdtwintig, honderddèrtig. Nìkste honderdvijftig. Gelukkig biedt iemand hoger maar hier voel ik me even gepakt. Twee loten verder flikt de veilingmeester me dit weer en deze keer corrigeer ik hem, om te voorkomen dat ik twintig euro boven m’n maximum zit. Tactiek, tactiek; hier krijg ik de zenuwen van. Een officiële tactiek zal het niet zijn maar vanaf nu steek ik bij het bieden niet m’n volle hand in de lucht maar geef ik met m’n duim en wijsvinger een ‘klein-bot’-gebaar. Het werkt. De eerste keer kijkt de veilingmeester me wat verbaasd aan als ik bezwerend met m’n twee vingers in de lucht prik. Geen rare sprongen meer in het biedverloop. Een uur later begint mij het gevoel te bekruipen dat ik meer dan de halve partij opgekocht heb, en dat voelt lekker. Het type ‘succesvolle dertiger’ op de derde rij kijkt mijn kant op als ik hem er voor de zoveelste keer uitbied. De eerste keer kreeg ik nog een charmante glimlach maar nu trekt hij gepikeerd zijn Lacoste kraagje recht. Als de veiling afgelopen is en ik naar buiten loop voor een sigaret staat daar de brede, grijnzende ‘lekker wijntje’-man. “Zo, jij hebt een hoop leuks gekocht, zag ik.” Ik krijg een vuurtje van hem. Het liefst zou ik hem nu de ogen uitsteken met alle ‘lekkere wijntjes’ die ik zojuist heb gekocht. Maar ik ‘ja, ja’ vriendelijk en ik vraag hem of hij ook nog wat leuks heeft gekocht. Hij wrijft zijn neushaar recht en kijkt naar een stoeptegel. “Ach nee, de bedragen waren wat onvoorspelbaar”. Ik vraag hem of hij de catalogus vandaag voor het eerst zag. Dat was niet het geval, maar op zo’n veiling kon je je toch eigenlijk niet goed voorbereiden “Zo onvoorspelbaar” zegt hij nogmaals tegen de stoeptegel. Ik voel me enigzins een held op sokken als ik na vijf minuten weer aan de balie sta, met de vraag of het nu wel allemaal in orde komt (“Moet ik nu pinnen? Nee toch?”)

Wanneer ik in de trein naar huis zit vraag ik me af hoe zo’n zaal vol driedeligpak-mannetjes er zoveel verschillende opvattingen over wijn op na kan houden. Voor sommige kisten wijn wordt meer dan vijfhonderd euro geboden. Is dat dan automatisch een goede wijn? Is het een wijn die vanwege deze, of om andere redenen op de markt veel geld oplevert? Hoe kan het dan dat de maker van de catalogus een wijn een waarde toekent die zoveel verschilt van wat de ene ‘kenner’ biedt, die dan op zijn beurt weer zoveel verschilt van wat de volgende wijn’expert’ ervoor over heeft? Wat bepaalt je succes als bieder? Hoe weet je dat je niet te veel biedt?

Thuis gekomen leg ik mijn vragen voor aan mijn opdrachtgever, al 21 jaar mijn vader. Hij wijst op de boekenkast, waar een flink aantal wijnboeken prijkt. En op een stapel wijntijdschriften en veilingcatalogi van Christie’s. “Gewoon je huiswerk goed doen, dan kan je niets gebeuren”, zegt hij. Dat zei hij nou vroeger ook altijd al…..

V(anessa) Jorissen
Leiden 22 januari 2003

Achtergrond & Interviews

Uitslag PersWijn Kerstquiz

Quiz PW1. Wijn en ‘nerdism’ lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het zij zo. Welk wijnbedrijf heeft stickers met de tekst “I’m not a nerd, I’ve joined the herd”, en waar slaat al dit fraais op?

Fairview in Paarl, Zuid-Afrika. Dit bedrijf produceert behalve wijn ook geitenkaas.
Sommige wijnen dragen er ‘geitachtige’ namen als ‘Goats do Roam’ en ‘Goat Roti’…

—–
2. Het druivenras rkatsiteli wordt altijd in verband gebracht met Oost Europa en meer in het bijzonder de voormalige Sovjet Unie. Maar er is meer. Welke winery in New York State brengt een 100% Rkatsiteli op de markt?

Dr. Konstantin Frank in het district Finger Lakes.

—–
3. Het aantal Nederlanders dat zich buitenslands bezighoudt met het maken van wijn groeit gestaag. Hoe heet het bedrijf van de Nederlanders Daan en Elvira van Dijkman en waar bevindt het zich?

Domaine de Marotte, even buiten Carpentras, in de appellation Côtes du Ventoux.

—–
4. In zijn Great Vintage Wine Book veronderstelt Michael Broadbent dat de maker van een bepaalde bordeauxwijn van Wagner én Tsjaikovsky moet hebben gehouden. Op welke wijn sloeg dit commentaar?

Château La Lagune 1976.

—–

5. In welke Franse appellation werd de gehele oogst 2001 gedeclasseerd?

Château-Chalon

—–

6. What’s in a name? Waar komen de volgende wijnen vandaan?
Solitaire
Vulcano
O.T.
terra.o
S.E.X
Hill 2
PR 1

Ze komen alle uit Burgenland, Oostenrijk.
Solitaire, Feiler-Artinger / Vulcano, Hans Igler / O.T., Velich / terra.o, Heinrich / Hill 2,
S.E.X, Preisinger / Hillinger / PR 1, Polzer
—–
7. In de Champagne markeren de jaren 1928 en 1952 de geboorte van twee beroemde wijnen. Welke?

In 1921 werd door Moët & Chandon voor het eerst Dom Pérignon gemaakt. In 1952
maakte Bollinger voor het eerst de RD.

—–
8. Cryptogram: Een AOC in Parijs.

Reuilly. Dit is de officieuze benaming voor het 12e arrondissement van Parijs.

—–

9. In welke gemeente is deze foto genomen?

Pirque
—–

10. Welke producent beeldt op zijn etiketten een windmolen af die in werkelijkheid nooit bestaan heeft?

Het Elzashuis Dopff au Moulin in Riquewihr. De molen waaraan het huis zijn naam aan ontleent was een watermolen.

—–

11. Garagewijnen zijn in bepaalde kringen een hype. Welke Californische producent van wijnen in de Rhônestijl voedt echter een groot deel van zijn wijnen op in de buitenlucht in zijn tuin? En in welke ongewone plaats doet hij dat?

Sean Thackrey, ‘famous winemaker’ in het zeer ‘alternatieve’ Bolinas aan de Pacific Ocean.

—–

12. Ravenswood is een bekende Californische producent van Zinfandel. Welke niet- Californische producent gebruikt echter de merknaam Ravenswood voor een Cabernet-Sauvignon?

Hollick Wines in de Barossa Valley (Australië).

—–

13. Wat hebben de gemeentes Piesport (D) en Meursault (F) met elkaar gemeen?

Een ‘gouden druppel’ als naam voor een wijngaard: Goldtröpfchen in Piesport en Goutte
d’Or in Meursault.

—–

14. Voor welke Franse appellation heeft de bekende ontwerper Philippe Starck een officiële fles gecreëerd?

Costières de Nîmes

—–
15. Welk wijngebied droeg ooit de naam van een belangrijke spoorlijn?

Het huidige gebied Thermenregion, gelegen ten zuiden van Wenen, heette tot 1985
Südbahn. Het was vernoemd naar de spoorlijn die in 1850 van Wenen naar het zuiden
werd aangelegd.

—–

16. Cryptogram: Een stukje Bourgogne in de Médoc?

Château Saint-Aubin, een cru bourgeois in de gemeente Jau-Dignac et Loirac.

—–

17. Van welke appellation werden op 4 november 2002 voor het eerst Barriques d’Or
geveild?

Pacherenc du Vic-Bilh. Een gezamenlijk initiatief van de Producteurs de Plaimont en de
Cave de Crousseilles.

—–

18. Lukt het nog een beetje met het Frans? En met de kennis van terroir? Zo ja, welke
kultwijn werd in mei 2002 door de producent als volgt beschreven?
Sélection d’une parcelle unique (1ha 16 ares 16 centiares) de très Vieilles Vignes en gobelet sur le versant sud d’un mamelon orienté est-ouest. Sur socle argilo-calcaire, coulée de schistes et mica-schistes rouge-noirâtre, très particuliers, à teneur en fer exceptionnelle (ancienne mine de fer à proximité). Conditions climatiques extrêmes. La parcelle est traversée plus de 200 jours par an par un vent glacial venu du nord-ouest, particulièrement intense en cet endroit et rendant certains d’hivers les travaux presque impossibles. Taille tardive. Travaux en vert intensifs: ébourgeonnage, entrecœurs, régulation de charge, effeuillage. Recherche d’une maturité fénolique parfaite tout en conservant le maximum de fraîcheur et de fruit. Vendange manuelle, stockée et transportée en camion frigorifique. Fermentation pré-fermentaire à basse température en petites cuves avec remontages quotidiens par pompe péristaltique. Macération d’une vingtaine de jours avec extraction par pigeage doux journalier. Écoulage en barriques neuves (Saury). Fin des fermentations alcooliques et fermentation malolactique au printemps. Élevage en cours. Mise en bouteille à la boucheuse à main, sans filtration et par gravité. Production 2100 bouteilles.
Premier millésime 2001 – Disponibilité premier semestre 2003

De wijn in kwestie is de speciale cuvée La Petite Sibérie van Clos des Fées in de
Roussillon. Deze bestaat voor 100% uit grenache noir.

—–

19. Waar in Hongarije mag wijn met de naam Bikavér (stierenbloed) geproduceerd worden?

In de gebieden Eger en Szekszárd.

—–

20. Cryptogram: Een matige sherryproducent in de Zuid Rhône?

Château Rayas in Châteauneuf-du-Pape. De term rayas wordt in Jerez gebruikt voor
wijnen van wat mindere kwaliteit.

—–

21. In welk Duits wijngebied maakt een Nederlandse wijnmaker sinds kort furore met rode
wijn? Wie is dat en waar maakt hij wijn?

Jacob Duin in Baden.

—–

22. In de naam van welke Franse wijngaard komt, bij wijze van zeer hoge uitzondering, een
Umlaut voor?

Clos Haüserer in de Elzas (Alsace), in bezit van Zind-Humbrecht.

—–

23. Hongarije’s beroemdste wijn is Tokaji, geproduceerd in de omgeving van Tokaj, met een
j aan het eind. In welk wijngebied ligt Tokai, met een i?

Tokai is een voorstad van Kaapstad, aan de ‘achterkant’ van de Tafelberg, en ligt in
Constantia.

—–

24. Waar staat het druivenras gellewza aangeplant en voor wat voor wijnen wordt het
gebruikt?

Op Malta, voor zowel rood als rosé.

—–

25. Cryptogram: Is dit nu een Belgische of een Duitse topwijn?

Brüssele’r Spitze. Op het etiket Brusselse kant, in de fles wijn uit Württemberg van producent Graf Adelmann.

—–

Achtergrond & Interviews

chianti 2001, vino nobile 2001, brunello di montalcino 1999, Montescudaio (Mo), Terratico di Bibbona

Bij de proeverijen in het kader van de Anteprima bieden de drie klassieke Toscaanse DOCG’s jaarlijks een eerste voorproefje van de nieuwe oogst. Het belangrijkste onderdeel vormt echter de presentatie van de recentste gebottelde jaargang die op de markt is. Hetzelfde gebeurt in Castagneto, aan de Tyrrheense kust, met de wijnen uit Bolgheri en omstreken.
Voor Bolgheri, Chianti Classico en Vino Nobile is 2001 de meest recente jaargang, voor Brunello 1999. In alle vier gevallen betreft het zeer goede jaren met dienoverkomstig goede wijnen. Ze combineren rijpheid met een goede structuur en dito houdbaarheid.

Wijnen geproefd door René van Heusden. Tussen haakjes, voor zo ver bekend, de importeur van de betrokken producent.
Chianti Classico 2001
Jammer genoeg is het aanbod in Chianti Classico zeer onvolledig, omdat, anders dan in Montepulciano en Montalcino, veel bedrijven niet zijn aangesloten bij het consorzio van de DOCG. Wat onverlet blijft is dat Chianti Classico weer helemaal terug is. Met name Fonterutoli is een klasse apart.

Castello di Fonterutoli, Selezione
meesterlijke wijn met fantastische concentratie in kleur, geur en smaak; krachtig, intens fruit, mooi hout, rokerig, specerijen, rijke tanninestructuur, geweldige diepte; eten en drinken tegelijk, groots potentieel
(Okhuysen)
*****

Fattoria Le Fonti, Riserva
klassieke chianti in modern jasje; mooie concentratie, veel fruitvulling, gepolijste tannines, mooi hout, toonbeeld van balans, complexiteit en lengte; zeer fraaie wijn
(Il Commendatore)
*****

Castello di Fonterutoli
een en al concentratie, krachtige neus, veel hout, roostertonen, veel zwart fruit, specerijen, enorm concentraat, eten en drinken tegelijk, groote lengte, veel te jong, voor de lange duur
(Okhuysen)
****(*)

La Madonnina, La Palaia
open, comact zwart fruit, specerijen, aards, gebrand nieuw eikenhout; massieve smaak, hoog extract, jeugdig, pittig, enorme diepte; zeer krachtig, moet rijpen
****(*)

Le Corte Corsini, Don Tommaso
15% merlot; open, rijp, fijn hout; soepele maar compacte smaak, breed, rijp, romig, roostertonen, aangename zuren, toegankelijk
****(*)

San Leonino, Monsenese
10% cabernet sauvignon; veel kleur; gesloten in de neus, wat hout, goede concentratie; puur, extract, kersen ook wat hout en rondheid, gemaakt in een ‘internationale’ stijl zonder de tannines en zuren te vergeten
****(*)

San Leonino, Riserva
veel kleur; geconcentreerde neus, rijp, kruidig, doet even aan zinfandel denken; klassieke smaak, vol en vlezig van smaak, pruimen, smeuïge tannine, veel lengte, heel complex
****(*)

Badia a Coltibuono, RS
open, gerijpt, gestoofd zwart fruit, wat jodium; pruimen, zoethout, aardige zuren, spicy finale
(Résidence Wijnen, Gouden Ton)
****

Castello di Grevepesa, Clemente VII
open, kersen, aards, ietsje rustiek; vrij klassieke smaak met pittige tannines en zuren, daarnaast ook het nodige zwarte fruit (kersen), mooie complexiteit
(Wijntransport)
****

Castello di Selvole, Selezione Ponterosso
wijn in een strakke, pure stijl, pittig extract, kersen, goede tannines, levendige zuren, eetwijn
(Eck & Maurick)
****

Fattoria La Ripa
aangename wijn met goede vulling en rijpheid, evenwichtig, licht droppig aan het einde
****

Il Mandorlo, Il Rotone
krachtige neus, open, rijp zwart fruit, specerijen; mooi zoet fruit en kruidigheid, fijne tannine, balans, lengte, zondermeer goed
****

Il Vescovino, Vigna Piccola
open en complexe geur; zoete aanzet, fruit, frisse zuren, rijpe tannine, goede balans en lengte
****

Rodano
heel toegankelijk van stijl, rond en rijp met lekker zoet fruit en beschaafde zuren en tannine, charmeur
****

San Felice, Il Grigio
enigszins gereserveerd in aanzet, pittig extract en bitters, toch ook wel degelijk het nodige fruit, kersen, levendige finale, nog wat onaf
(Francesco Cristofoli)
****

Villa Cafaggio
vrij traditioneel van stijl met ‘donkere’ geur- en smaaknuances, kruidig, behoorlijk extract, pruimen, pittige tannines, lengte
(Douwe Walinga, Henri Bloem’s Vinotheken, LFE)
****

Castello di Bossi
veelbelovende aanzet, maar naar het eind toe gevaarlijke astringentie, lichte onbalans, eten noodzaak
***(*)

Collelungo
moderne wijn met exotisch fruit en flink wat hout; ook in de smaak weer hout maar wellicht iets te weinig fruitvulling, eindigt ietsje dun vanwege de zuren, eetwijn
***(*)

Fattoria di Montemaggio, Riserva
exotisch fruit dat je niet direct van een chianti verwacht, overrijp; heel zacht en toegankelijk, aardig fruit, maar lijkt net even wat spanning te missen
***(*)

Nittardi, Casanuova di Nittardi
gemiddelde geurintensiteit, wat boers, jodium; idem in smaak, veel kruidigheid maar weinig fruit, redelijke lengte
***(*)

Villa Calcinaia, Riserva
wijn met behoorlijke goede vulling, maar het geheel gaat schuil onder de nodige houtvanille, komt daardoor nu (nog?) even wat enkelvoudig over, potentieel ****
(Verbunt Wijnkopers)
***(*)

Carpineto, Riserva
gemaakt in wat kennelijk een bewuste ‘huisstijl’ is: de vanille druipt er van af en domineert al het andere; voor de liefhebbers van ‘houtwijnen’ derhalve
***

—————————————————————————–

Vino Nobile di Montepulciano 2001

Deze DOCG blijft progressie boeken, wat blijkt uit het betrekkelijk grote aantal wijnen met een hoge score. De absolute top wordt hier nog steeds niet gehaald, maar het gemiddelde in 2001 is zeer overtuigend. Opvallend genoeg scoren single vineyard selecties niet beter dan de ‘normale’ wijnen.

Del Cerro
jeugdig, inktachtig; exotisch, hout, floraal, licht volatiel; vol, breed, extract, stevig hout, verder modern fruit, bessen, kersen, mooie bitters, spicy, niet droog, wordt steeds beter in ontwikkeling
****(*)

La Braccesca
hecht, diep; modern, soepel zwart fruit, vanille, sap, mooie balans, extract, gepolijst, complex, eigen stijl, heel goed
(L’Exception/Cordier)
****(*)

La Braccesca, Vigneto Santa Pia
licht noot, zon, aards; veel hout, ook fluwelig fruit, dik, veel beet, rijp, fijne bitters, gelikt in goede zin met materie en diepte
(L’Exception/Cordier)
****(*)

Poliziano
super kleur; heftige neus, mokka, duur hout en gelukkig ook een lading fruit; vol, breed, fluwelig, lagen fruit, zoet, cacao, specerijen, fijne tannines, lengte, eten en drinken
(Vinites)
****(*)

Valdipiatta
puur, concentratie, zwart fruit; idem in smaak, puur, concentraat, spanning, klasse, fijne bitters, spicy, lengte en complexiteit, prachtig
(Douwe Walinga, Incontro, Henri van Iersel)
****(*)

Avignonesi
begin van ontwikkeling; ietsje rustiek, gestoofd fruit, veel zon; idem in smaak, vol, nootachtig, zuiders, alcohol, kruidig, lichtjes drogend, goede lengte
(Okhuysen)
****

Bindella, I Quadri
puur, fruit, modern; goede smaak, slank maar rijp, niet teveel hout, tannines en zuren in balans, aangenaam
(Gastrovino)
****

Boscarelli
hecht, zeer jeugdig; in de neus potdicht, aards; jeugdig, veel extract, zoetje, chocolade, licht drogende tannine, veel potentieel, minst ontwikkeld, heeft tijd nodig, potentieel ****(*)
(Silletti, Chabrol)
****

Icario
veel kleur; rijke neus, exotisch fruit, getoast eiken, modern; ook in smaak heel modern, zoet fruit, flink wat, rijpe tannine, finale met beet en soepelheid tegelijk, lengte
****

Il Conventino
ondoorzichtig; gestoofd, warm, pruimen; prima smaak, breed, rijp, pruimen, spicy maar niet droog, goede lengte, lekker
****

La Ciarliana, Vigna Scianello
mooi, complex, fruit, kruiden, hout, zoethout; dito smaak, zoet fruit rijp, kruiden, wat dtoppig, plakkende tannine, vrij traditioneel, al aardig ontwikkeld
****

Le Berne
middelintens, puur, goed fruit; zachte aanzet, rijp, heel soepel, voldoende fraicheur, kruidige finale, cacao, chocolade
****

Le Casalte
gesloten; breed, soepel, zoetje, ietsje tannine, heel toegankelijke stijl, goed
****

Lodola Nuova
gesloten, gestoofde bessen, aards; ook in de smaak weer bessen, Chileense cassis, zoete kern, wat tannine, goede balans
(Oud, Reuchlin & Boelen)
****

Romeo
open, chocolade, port, cacao; geconcentreerde smaak, puur, chocolade, zoet fruit, pittig extract, iets drogend, goede lengte en complexiteit
****

Tenimenti Angelini
vrij gesloten,rijp, specerijen, kaneel, chocolade; brede smaak, vol, stevig, goede balans, chocolade, complexiteit en lengte in de afdronk
(Passport)
****

Tenimenti Angelini, Simposio
getoast nieuw hout, streng fruit, mineralen; enigszins gereserveerd, hoog extract, zoet fruit, fijne bitters, rokerig hout, pittige tannine, nog erg jong
(Passport)
****

Bindella
mat, randje; licht volatiel, verder weinig toegeeflijk; stevig, extract, tannine goede zuren, balans ok,
aardig, goede complexiteit, jammer van de neus, potentieel ****
(Gastrovino)
***(*)

Canneto
open, rijp zwart fruit, kersen, floraal, wat hout; modern, veel hout, elegante structuur, vrij gelikt
(Wijn van Joàn)
***(*)

Dei
midintens, pruimen, wat ceder; soepele aanzet, weinig zuren, licht drogend, spicy, zeker niet slecht maar ook niet bijzonder
(Heisterkamp, Léon Colaris)
***(*)

Del Cerro, Antica Chiusina
inktachtig, grappa, heel heftig; idem in smaak, erg gestoofd, machtig, soja, kruiden en zuiders, behoorlijk droog, beetje teleurstellend voor dit huis, vorm van de dag?
***(*)

Fassati, Gersemi
in geur en smaak veel hout, rijp, rijk, fijne zuren, goede lengte, moet alleen wel dat hout kwijtraken
***(*)

Innocenti
boers, animaal, brettanomyces; ver gerijpt, weer wat boers, midintens, zoetje, zuurtje, niet droog, valt best wel mee, jammer van die neus
***(*)

Le Casalte, Querce Tonda
enorme kleur!; moderne neus, concentratie, nieuw hout, exotisch; idem in smaak, heel gelikt, hout moet eraf, dan potentieel ****
(Thiessen)
***(*)

Salcheto
primair fruit, Beaujolais; ook insmaak uiterst fruitig en enigszins afwijkend, vulling en lengte zijn in orde, nog wat onaf
(Huub Oostendorp, Luc van Boort)
***(*)

Valdipiatta, Vigna d’Alfiero
gesloten; vrij gladde aanzet, niet al te veel concentratie, wel wat drogend, gemiddelde lengte, niet slecht maar ook niet opwindend, lijkt in een wat moeilijke fase te verkeren
(Douwe Walinga, Incontro)
***(*)

Corte alla Flora
gesloten, later munt en fruit; redelijk soepel, rozenbottel, weinig tannine, slechts heel licht drogend, komt wat diepgang tekort
***

Gracciano della Seta
portachtig, cacao, munt, after 8; oxidatief aandoende smaak, ceder, zoetje, laag zuur, weinig tannine en spanning, zwakke fles?
(Cees van Noord, Wielinga)
***

Palazzo Vecchio
afwijkende geur, benzine, exotisch fruit, floraal; redelijk fruit, frisheid en tannine, licht drogend, aardige balans, smaak is beter dan neus
***

Villa Sant’Anna
superkleur; vluchtige zuren, storend; brede aanzet, modern, veel hout, glad, iets beet in afdronk, vrij commercieel
(Eck& Maurick)
***

**(*)
Fassati
La Calonica
Nottola
San Giovanni
Triacca
Vecchia Cantina

**
Carpineto
Contucci
La Ciarliana
Poggio alla Sala

—————————————————————————–

Brunello di Montalcino 1999

Een DOCG met een grote reputatie, die maar ten dele wordt waar gemaakt. Het grote probleem blijft hier een gebrek aan fruit in combinatie met drogende tannine. Sommigen noemen dit ‘klassiek’, maar het duidt eerder op achterhaald wijnmaken. Andere daarentegen schieten juist weer door met het gebruik van nieuw hout. De betere Brunello’s van 1999 zijn evenwel zeer fraaie, uitgebalanceerde wijnen. Klassiek in de ware zin.
Wanneer bij de wijnen de term ‘Vigna’ vermeld staat, betekent dit dat het om wijn uit een individuele wijngaard gaat. Helaas hadden de organisatoren nagelaten om deze namen op de proeflijst te vermelden.

Il Poggiolo, Beato
minimale productie (1500 flessen) met maximale concentratie, straf extract, super intens, zoet fruit, heftige tannines maar rijp, plakkend, wijn voor mes en vork, even geduld a.u.b.
*****

La Poderina, Poggio Banale
wijn met een enigszins misleidende naam, want alles behalve banaal!; een en al concentratie, zeer hechte kleur; puur, vol en gespierd, enorm extract en diepgang, intens, prachtige balans, klassieke stijl
(Bloem’s Vinotheken)
*****

Siro Pacenti
open, exotisch fruit, nieuw hout, specerijen, tabak, heel complex; volle aanzet, breed, rijp, zoet zwart fruit (pruimen, kersen), mooie houttoets, vleugje tabak, prachtige balans, dito lengte, groot potentieel; topper
NB: ook 2003 ziet er hier fanatastisch uit!
(Résidence Wijnen, Gouden Ton)
*****

Banfi, Poggio alla Mura
nog een fractie beter dan de gewone versie; veel kleur; mooi fruit met wat hout en tabak; soepele aanzet, dan opkomend extract, concentratie in moderne verpakking, fijne zuren, rijpe tannine, prima lengte, productie 120 duizend flessen; big is beautiful…
(Intercaves)
****(*)

Cerbaia, Vigna
prachtige neus, open, comlex, mooie kruidigheid; brede, rijke smaak, veel concentratie, zoet fruit, fijne tannine, combineert kracht en finesse
****(*)

Donatella Cinelli Colombini, Vigna
duidelijk meer concentratie dan de standaardwijn, spicy, krachtig extract, zwart fruit (kersen), lichtjes drogende tannine, complexe afdronk
(Silletti)
****(*)

Il Poggiolo, Terra Rosa
voller en rijker dan de standaardversie, modern in goede zin, Californisch fruit, intens, zoet, lekker wat beet van de tannines
****(*)

La Poderina
diepe kleur; volle, rijke geur, zuiver fruit, aantrekkelijk; volle smaak, zoet fruit, specerijen, uitgebalanceerde tannines en zuren, complexe afdronk
(Bloem’s Vinotheken)
****(*)

Pian delle Vigne
jeugdig, geconcentreerd, specerijen; goede, rijpe smaak, zoet fruit, wat alcohol, mooi versmolten tannine, balans, zit technisch goed in elkaar, lengte; combineert zoals het een Antinori-wijn betaamt kwantiteit (187 duizend flessen) met kwaliteit
(L’Exception/Cordier)
****(*)

Poggio Antico, Altero
gelagerd op 500 l vaten van Frans eiken; meer gepolijst dan de standardversie, kruidig eiken; explosieve smaak, een en al intensiteit, eten en drinken, ladingen fruit en rijpe tannine, fractie meer finesse dan de standaardversie, grote wijn
(Brand Wijnen, Bart Wijnimport)
****(*)

Altesino
veel kleur; rijpe geur, licht animaal, wat aards; zoete aanzet, goede vulling, weer aardse toets, pittige kruidigheid, goede zuren, balans
(Wijnhandel Herman)
****

Banfi
goede kleur; rijp, open, pruimen; evenwichtige smaak, gemiddelde intensiteit, fruit, tannine en zuren in de juiste verhoudingen, gewoon heel goed voor een productie van maar liefst 660 duizend flessen….
(Intercaves)
****

Cerbaia
gerijpte neus, gestoofd fruit, leer, kruiden; aangename rijpheid, weer kruidigheid, pittig, goede balans en lengte, aangenaam
****

Ciacci Piccolomini
afwijkende neus, snoepjesachtig; idem in smaak, hoogst aromatisch, doet zelfs even denken aan bonarda (!), toont ware aard pas op einde, expressieve kracht, lengte
(Heisterkamp, Moolenaar)
****

Fornacina
goede neus, fruitconcentratie, licht aards; stevige smaak met het nodige extract, zoete kern, pittige kruidigheid, frisse zuren, geslaagd
****

Gorelli – Le Potazzine
vol, rijp, pruimen, zoete aanzet, weer pruimen, goede tannine, roostertonen, koffie, in orde
****

Il Maronneto
open, rijp, specerijen, aangenaam, volle smaak, vlezig, lekker sappig, tegelijk vrij modern en toch typisch van stijl, harmonieus
(Hosman Vins)
****

Il Palazzone
breed geschakeerde neus, puur, rijp, heel complex; volle, sappige smaak, fluwelig fruit, tannine met beet, vulling van begin tot eind, goed
****

Il Poggiolo
mooi rijp met zoet fruit, sap, aangename kruidigheid, tannine van de goede soort, evenwichtig, mooie lengte
****

Lisini
kruidig, tabak, ook wat gedroogd fruit; hartige smaak met pikante kruidigheid, ook zoet fruit en zuren, eigen stijl, vrij klassiek, vraagt om eten erbij
(Brand Wijnen)
****

Podere La Vigna
expressieve geur, veel fruit, puur, levendig; slanke maar gespierde smaak, zuiver fruit, geen storend hout, zachte tannine, opwekkende finale, prima lengte
****

Poggio Antico
zeer vol en krachtig, gestoofd zwart fruit, specerijen, roostertonen, leer, complex; ronde aanzet, veel extract en beet, intens, mooie tannine, heel veel lengte, zwaargewicht, gaat richting ****(*)
(Brand Wijnen, Bart Wijnimport)
****

Poggio San Polo
puur, krachtige houttoets, modern; idem in smaak, zoet fruit, stevig hout maar ook goede concentratie met aangename zuren en tannines
(Passport)
****

Tenuta Greppone Mazzi
vrij complexe neus, floraal, specerijen, tabak; aangename smaak, middelintens, zoet fruit, pruimen, dropje, beschaafde tannine na, lekker
(Oud, Reuchlin & Boelen)
****

Tenimenti Angelini, Vigna Spuntali
meer intensiteit dan de standaardwijn, maar ook hier vraagteken bij de neus, licht oxidatief, jute zakken; stevige structuur met de nodige beet, extract, pittige tannine, levendige zuren, lengte
(Passport)
****

Tenuta La Fuga
ingetogen maar fijn, rood fruit, wat vanille; gepolijste smaak met zacht fruit, rijpe tannine en fijne zuren, licht exotisch, specerijen (kaneel), evenwichtig, goede lengte
****

Tenuta Silvio Nardi, Vigna
veel aangenamer dan de standaardwijn; goede natuurlijke concentratie, extract, zwart fruit, specerijen, vanille, goede balans
****

Uccelliera
vol, rijp fruit, zoethout, specerijen; brede aanzet, vol en warm, fijn zoetje, mooie tannine, licht animale toets, goede lengte
(Pellegrino)
****

Argiano
rood fruit, vanille, licht aards; soepele aanzet, goede vulling, romig fruit, zachte tannine, vrij commerciele stijl, toegankelijk
***(*)

Capanna
neus van koeienstal, roostertonen, ook wat aards; rijp zoet fruit, enigzins nootachtig en hartig, plakkende tannines, lekker wat beet; misschien geen toppunt van finesse maar best wel de moeite waard
***(*)

Campogiovanni
vrij ver ontwikkeld, rustiek; ook in smaak al behoorlijk ontwikkeld, middelintens, warm fruit, wat hout, hartig, kruidig, frisse zuren na, correct
(Francesco Cristofoli)
***(*) ?

Casanova di Neri
zeer diepe kleur; open, hout springt eruit, gom, aceton…; sterk dominant hout in de smaak, enerzijds heel exotisch, anderzijds ook wat vegetaal, toch lijkt materie wel aanwezig; komt nog erg onaf over, moeilijk te beoordelen
***(*)

Castelgiocondo
open, fruitconfituur, kaneel, licht exotisch; heel soepel en toegankelijk, zoet ruit, lage zuurgraad, milde tannines, zachte specerijen, aardige lengte, goed gemiddelde, tegn **** aan
(v.d. Linden, Walraven & Sax)
***(*)

Collemattoni
strenge neus, aards, fenolisch; veel toegankelijker in smaak, vrij slank, soepel fruit, zoetje, specerijen, goede balans
(Vinissimo)
***(*)

Donatella Cinelli Colombini
heel rijp en soepel in de neus, vanille, kaneel; toegankelijke smaak, modern, rond weer zachte specerijen, al heel drinkbaar
(Silletti)
***(*)

Fanti
schoolvoorbeeld van de ‘moderne’ stijl; super intense kleur; open, exotisch zwart fruit, duur nieuw hout, roosteraroma’s; ook in de smaak dominant hout al ontbreekt het niet aan materie; potentieel **** wanneer dat hout verdwijnt
(Douwe Walinga, Jean Berger)
***(*)

Fattoi
puur, typisch, gestoofd fruit, aards en kruidig; soepele aanzet, gemiddelde intensiteit, beschaafde bitters en zuren, redelijke lengte
***(*)

Fuligni
exotisch, hout, rijp fruit; nadrukkelijk hout, gedroogde pruimen, pikante kruidigheid
(Pellegrino)
***(*)

Gianni Brunelli
slanke, strakke wijn, bitters aan de strenge kant, tikje astringent, wel lengte
***(*)

La Colombina
vol, pittig, wat gestoofd; goed sap en levendige zuren, ook de tannines lijken in orde, voldoende lengte
***(*)

La Serena
in geur en smaak wat aan de overrijpe kant, verder wel goed in balans, aardbeienjam, aangename zuren en tannines, mooie lengte
***(*)

Mastrojanni
open, heel rijp fruit, zacht kruidig; goede smaak, pittig extract, zwart fruit (pruimen), zoethout, stevige tannine, ietsje drogend, goede lengte
***(*)

Pian dell’ Orino
rijpe neus, iets vluchtig; vrij elegante smaak met aardig fruit, wellicht tegen het overrijpe aan, hint van vanille, gemiddeld
***(*)

Poggio di Sotto
rijp en soepel, lekker zoet fruit, spicy, goed in balans, geen trucs, prettig, zit tegen **** aan
(Eccellente, Hosman Vins, VEN)
***(*)

Poggio Il Castellare
redelijke wijn met goed sap, wellicht wat overrijp, custardvla (!), geen harde kantjes
***(*) ?

Tenimenti Angelini
open, ver ontwikkeld, soja, tabak; smaak is beter, zoete kern, pruimen, aangename zuren en tannines,
behoorlijke lengte
(Passport)

Valdicava
moeilijke neus, onzuiver, rustiek, brettanomyces?; smaak is beter, alcoholzoetje, pruimen, rijpe tannine, tabak, nu maar hopen dat de neus nog bijtrekt
***(*)

Verbena
aarbeienjam, tikje overrijp; soepele aanzet, gemiddelde vulling, weer nadrukkelijk aardbeien, licht drogende tannine, redelijke lengte

Valdicava
moeilijke neus, onzuiver, rustiek, brettanomyces?; smaak is beter, alcoholzoetje, pruimen, rijpe tannine, tabak, nu maar hopen dat de neus nog bijtrekt
***(*)

Agricola Centolani
middelintens, salmiak, aards; weinig uitgesproken smaak, redelijk soepel, wat alcohol, vanille, frisse zuren, correct maar mist wat complexiteit
***

Armilla
puur, geconcentreerd; soepele aanzet, vulling, behoorlijk fruit, eindigt echter met vrij strenge tannine, daardoor aan de drogende kant
***

Casanuova della Cerbaie
open, uitgesproken jeugdig fruit, te veel extractie?; iets te veel van het goede, overextractie, zoet in aanzet, alcohol, hout, gevaarlijk astringent in finale, tikje gekunsteld
*** ?

Col d’Orcia
licht onzuiver, vaatdoek; vrij ronde aanzet, bescheiden fruit, wat kruiden en astringentie, nogal gewoontjes, zwakke fles?
(Fourcroy/Lenselink)
***

Fornacella
nogal wee, overrijp, aardbeienjam; zachte, vlakke smaak, mist grip en diepte; Brunello voor de lunch
***

Il Forteto
uitgesproken geur van kersen; vrij beperkte smaakstructuur, ondanks neus weinig fruit, fris zuurtje, bescheiden complexiteit, niet echt slecht maar allesbehalve opwindend
***

Il Poggione
ruwe neus, scherp, aards, tabak; ook in smaak geen toonbeeld van finesse, zoete kern, pittige tannine, plakkend, vrij droog, weer tabak
***

La Fiorita
vreemde geur, hartig, rokerig, ham; gestoofde smaak, zoetje, heel kruidig en wat drogend, jodium, mist wat finesse
(Goessens)
***

La Fornace
weinig zeggende wijn, weliswaar veel kleur maar gebrek aan concentratie in geur en smaak, aan de slappe kant, overrijp, wel ‘makkelijk’
***

La Fortuna
overrijp fruit en aardse tannine en geur en smaak, redelijke vulling maar net iets te drogend, last van ongelijke rijpheid?
(VitisViniferaVoogt)
***

La Togata
portachtige neus, licht oxidatief; zoetige aanzet, sterke roostertonen, alcohol, drogende tannine en wederom wat oxidatief, niet overtuigend
***

La Togata, Vigna
volle, rijpe neus met sterk koffiearoma; volle, zoete aanzet, lading hout, veel te veel van het goede, een en al mokka
***

Sesta di Sopra
gerijpte neus met vanille, caramel, tabak; slanke, levendige smaak, mist wat fruitvulling, zowel zuren als bitters treden daardoor te nadrukkelijk op de voorgrond, weer tabak, wrange finale
*** ?

Talenti
moeilijke neus, oud hout, niet helemaal zuiver; strakke, astringente smaak, hoog zuur, weliswaar goede lengte maar het ontbreekt aan fruit, zwakke fles?
(Léon Colaris)
***

Tenuta Silvio Nardi
gestoofd, overextractie, tikje wee; idem in smaak, vettige aanzet, op het machtig af, gevaarlijk droge tannines in de finale, eigen stijl waar je van moet houden
***

Villa Poggio Salvi
krachtige neus, boers, vluchtig zuur; rijpe smaak, kern van zoet fruit, vleugje tabak, moeilijk zuurtje, vrij behoudende stijl
***

**(*)
Canneta
Castiglion del Bosco
Fossacolle
Il Colle
Il Paradiso di Manfredi
Innocenti
Le Chiuse
Le Macioche
Podere Brizio
Sesti
Tenuta Caparzo
Vasco Sassetti

**
Capanne Ricci
Comunali
La Campana
Quercecchio
Tenuta di Sesta

—————————————————————————–

Montescudaio (Mo), Terratico di Bibbona (TdB) & Val di Cornia (VdC) 2001

In Bolgheri en de drie ‘randgebieden’ daarvan schieten wijngaarden nog steeds als paddestoelen uit de grond, met wijnen in de stijl van Bordeaux als grote specialiteit. Toch is het nog oppassen geblazen, omdat de meeste wijngaarden nog jong zijn. Het jaar 2001, toen zowel merlot als cabernets met optimale rijpgheid geplukt konden worden, zorgde voor een hele reeks uitstekende wijnen, een stuk beter dan die uit 2000. Wel moet men hier oppassen niet door te schieten met zaken als overconcentratie en nieuw hout. De geproefde wijnen uit 2002 zijn hier over het algemeen zwak.

cs = cabernet sauvignon, cf = cabernet franc, me=merlot, pv=petit verdot, san=sangiovese, sy=syrah

Castello del Terriccio – Lupicaia IGT (Mo)
90 cs, 10 me; puur, concentratie, cabernet, licht zoethout;
soepele aanzet, vol, rijp, breed, wat hout, plakt, niet droog, goede zuren, mooi fruit, lengte en diepte, goed, kracht en balans
****(*)

Gualdo del Re – I’ Rennero DOC (VdC)
me; exotische neus, modern, rijp zwart fruit, hout, specerijen, rijk; vol, sappig, rond en rijp fruit, mooi gebrand hout, spanning, aangename bitters
****(*)

Il Falcone – Bocccalupo IGT (VdC)
sa, cs e.a; Californisch, rijpe bessen, wat hout, vol:
vol, breed, exotisch, rijp, goed fruit, kruidige tannines, plakkend en zoet, lengte, mes & vork, erg lekker, Nieuwe Wereld
****(*)

Pagani de Marchi – Casalvecchio IGT (Mo)
cs; gesloten, klassiek, bordeauxachtig, cabernet, bessen, wat hout; idem, zachte bordeaux, rijp, fijne tannines, mooi hout, stijl, mooi modern
****(*)

S. Agnese Fratelli Gigli – Spirto IGT (VdC)
70 me, 30 cs; kracht en concentratie, heftig, zon maar niet gebrand, kruidig, ouderwetse Chateauneuf; breed, krachtig, volle rijpe tannine, zachte beet, plakkend, fijne zuren, geen gedoe met hout, bek vol wijn, lengte en diepte en complex, kanjer
****(*)

Villa Caprareccia – Mastremilio IGT (TdB)
50 cs, 50 me; complexe neus, eigenheid, rijp, puur zwart fruit;
idem, prachtig, zacht zwart fruit, rijp, fijne zuren, gepolijste tannine, fijne specerijen, chocolade
****(*)

Ferrari Iris – Penso IGT (TdB)
70 sa + me, cs ; licht exotisch, zinfandel, pruimen, vanille;
evenwichtig, fruit, tannine, fijne tabak, zuren, spel, redelijk complex; geen spektakelwijn, wel goed
****

Gualdo del Re – Federico Primo DOC (VdC)
cs; open, rijp, zoethout, aangenaam; soepele smaak, rijp, vlezig, aangename zuren en tannines, licht drogend, goed
****

Il Falcone – Vallin de’Ghiri IGT (VdC)
sy; open, modern, spicy hout, ceder, zwart fruit; gepolijste smaak, veel hout, zoete kern, structuur en lengte in orde diepte, nu allen nog even dat hout eraf
****

Podere Aione – Aione IGT (Mo)
75 san, 25cs/cf; gesloten, puur zwart fruit; stijlvol, rijpe tannine, spicy, wat hout, bittertje, chocolade, goede lengte
****

Rubbia al Colle Muratori – Rumpotino IGT (VdC)
San; in geur en smaak rijp en gemiddeld in intensiteit,
wat zoet fruit, rijpe tannine, balans, aangenaam, tabak
overtuigt vooral in afdronk, niet getruct
****

S. Agnese Fratelli Gigli – Libatio Lunae IGT (VdC)
90 san, 10 cs; gesloten maar compact, kruidig fruit; spicy smaak, rijp, stevige tanninebitters maar niet te droog, goede lengte
****

San Luigi – Fidenzio IGT (VdC)
85 cs + me, cf; warm, rijp, zoet fruit, licht exotisch, jeugdig, nog bijna pimair; vol, breed, uitgesproken zoet, zeer rijp, mokka, koffie, plakkende tannine, lage zuren, portachtig
****

Ciarcia Massimo – Le Carraie IGT (TdB)
san e.a.; aparte neus, zilt, zeewier; smaak is beter, vrij klassiek, strak, bittertje, iets drogend, rokerig, goede zuren, eigen stijl, intrigerend
***(*)

Pagani de Marchi – Casa Nocera IGT (Mo)
me; puur, iets zuiders, eerder sangiovese dan merlot; frisse aanzet, vrij hoog zuur, Italiaans, spicy tannines, aparte stijl, goede lengte
***(*)

Pagani de Marchi – Principe Guerriero IGT (Mo)
san; open, exotisch, gelikt, nieuw hout; idem in smaak, zinfandel, weer veel hout, specerijen, drogende tannine, behoorlijke lengte
***(*)

Rubbia al Colle Muratori – Olpaio VdT (VdC)
me; wat ingetogen, onbestemd; zacht, midintens, grenache (!), vanille, vrij zachte tannine, komt pas echt in afdronk
***(*)

Volpaiole – Rosso 2000 DOC (VdC)
san, cs, me; Italiaans, zuiderse zuren, zon, roostertonen; idem in smaak, gedroogd fruit met zuren, tikje ruwe finale
***

Castello del Terriccio – Castello del Terriccio 2000 IGT (Mo)
50 sy, 25 me, 25 pv; zacht, middelintens, rijp fruit, wat ceder, vrij klassiek; elegante stijl, bescheiden fruit, licht spicy, wat drogende finale
***

Poggio Gagliardo – Rosso 2002 DOC (Mo)
san e.a.; midintens, zoethout, zuidelijk, wat gestoofd; wat droppige smaak, weinig fruit, licht vegetaal, bittertje
onrijp, jonge stokken?, toch redelijk voor het jaar
***

**(*)
Abrosini Lorella – Riflesso Antico 2001 IGT (VdC)
Bulichella – Coldipietrerosse 2000 DOC (VdC)
Ferrari Iris – Viburno 2002 IGT (TdB)

**
Banti Jacopo – Trafui 2001 DOC (VdC)
Castello del Terriccio – Tassinaia 2001 IGT (Mo)

————————————————————–

Bolgheri 2001 en 2002

Ornellaia – Masseto 2001 IGT
me; prachtige neus, zoet en rijp met finesse, of: hoe mooi hout kan zijn!, ook fruit (kersen en bessen), complex; schitterende smaak, rijp, zoet fruit, kersen, prachtig hout, geconcentreerd, jeugdig, puur, super balans, magnifiek potentieel, numero uno!
(Vinites)
*****+

Le Macchiole – Paleo Rosso 2000 DOC
70 cs, 30 cf; mooie neus, open, duur hout, puur fruit, roostertoon, mokka, koffie; pure, klassieke smaak, streng maar rijp, getoast hout, goede materie, enorm extract, goede zuren, sigarenkistje, eten & drinken, top!
*****

Michele Satta – Cavaliere 2001 IGT
San; vol, getoost, breed, rokerig; volle, rijpe aanzet, warm fruit, tabak, spicy, diepte, goede zuren en tannines, natuurlijke kracht en concentratie, mooie lengte
(Wijn van Joàn)
*****

Ornellaia 2001 DOC
65 cs, 30 me, 5 cf; klassiek, puur, bessen, donkere tonen, aards;
soepele aanzet, dik fruit, pittige tannines maar rijp, fijne houttoon, lengte, beklijvend, laten rijpen
(Vinites)
****(*)

Aia Vecchia – Sor Ugo 2001 IGT
60 cs, 35 me, 5 pv; lichtelijk ‘sauvage’, aards; straffe maar rijpe cabernet, pittig, ongepolijst, zoete kern, machtige tannines, enorme power en lengte ****(*)

Enrico Santini – Montepergoli 2001 DOC
40 me, 35 cs, 25 sy; vol, rijp fruit, vanille; fluwelige aanzet, volop rijp fruit, spicy, aangename tanninebeet, wel plakkend maar niet drogend, goed versmolten hout, charmeur
****(*)

Guado al Tasso 2001 DOC
60 cs, 30 me, 10 sy; vol, rijp, cederhout, vanille, roostertonen;
modern, rond, flink hout, zoet fruit, warme alcohol, goede zuren, ietsje drogende tannine, gelikt in goede zin
(L’Exception/Cordier)
****(*)

Campo alla Sughera – Arnione 2001 IGT
cs, cf, me; gedomineerd door hout, licht lijmachtig, exotisch;
idem in smaak, vgl. cognac of whisky, stevige materie doet goed potentieel vermoeden, beet van tannine, moet nog rijpen en het hout kwijtraken
****?

Collemassari – Grattamacco 2001 DOC
65 cs, 20 me, 15 san; exotisch hout, gom, vleugje zinfandel; idem in smaak, nog veel hout maar ook concentratie, straffe tannine, ietsje drogend, vraagt geduld
****

Michele Satta – I Castagni 2001 DOC
40 cs, 40 sy 20 overige; rijp, cederhout, versmolten maar onbestemd; klassieke smaak, gestoofd fruit, pruimen, zoetje, ook stevige tanninebitters, diepte, vraagt geduld
(Wijn van Joàn)
****

Rosa Gasser – Rubino dei Greppi 2001 DOC
40 sa, 30 cs, 30 me; bessig, cabernet; idem in smaak, rijp, bessen, mooie tannines, tabak, beet, diepte, wordt steeds mooier naar het einde toe
****

Casa di Terra – Mosaico 2002 IGT
40 cs, 40 me, 20 sy; hout, verder even weinig; moderne smaak, rokerig whiskyvat, extractie, tikje drogend, opvallende zuren,
best goed voor 2002
***(*)

Castello di Bolgheri 2001 DOC
70 cs, 25 me, 5 cf; vol, rijp, evolutie, nootachtig, duur hout;
idem in smaak, veel hout, toost, veel extractie, goede zuren en zoet fruit, licht exotisch
***(*)

Ceralti – Alfeo 2002 DOC
40 cs, 40 me, 20 san; open, beetje zwart fruit, kruiden, wierook; redelijke structuur, fruit, iets drogend, geen grootheid maar best geslaagd voor jaar
***(*)

Cipriana – San Martino 2001 DOC
90 cs, 5 me, 5 sy; midintense geur; vrij strenge smaak, straffe cabernet, bitters, vrij drogend, mist wat zoet op de botten
***(*)

Le Fornacelle – Guarda Boschi 2002 IGT
70 me, 30 cf; modern, exotisch hout knalt eruit, specerijen; veel hout, zoet fruit, tikje droge finale, goede lengte, jong drinken….
***(*)

Michele Satta – Piastraia 2002 DOC
cs, cf, me + sy; vrij vol, rokerig, ham, worst; behoorlijke structuur, balans en zelfs wat fruit, geen groenigheid, goede lengte, gewoon heel aangenaam voor het jaar
(Wijn van Joàn)
***(*)

Ornellaia – Le Volte 2002 IGT
50 san + me, cs; donker fruit, extractie; bevestiging in smaak, geen overextarctie, vrij kruidig, spicy, ook zoet, tikje strak op eind, het beste ervan gemaakt
(Vinites)
***(*)

Giovanni Chaiappini – Guado de’ Gemoli 2002 IGT
80 cs, 20 me; weinig geur, licht vegetaal; extractie in aanzet, maar onrijpe ondertoon, cabernet, tikje boers, redelijk voor het jaar
***

Ornellaia – Serre Nuove 2002 DOC
80 cs 20 me; wat onbestemde neus, extractie, redelijk fruit;
aardige aanzet, gemiddelde intensiteit, toch ook wat onrijpheid, ietsje kort, waardering geldt specifiek voor het lastige jaar
(Vinites)
***

San Guido – Sassicaia 2001 DOC
85 cs, 15 cf; vreemde geur, wat vegetaal en zilt (!?), nauwelijks fruit; idem in smaak, weer wat groen, droge tannine, weinig vulling, eerder schraal, teleurstellend; wat is hier aan de hand?
(VEN)
***

**(*)
Grascete – Grale 2002 IGT
Michele Satta – Rosso 2002 DOC
Rosa Gasser – Greppi Cupi 2002 DOC
San Guido – Guidalberto 2002 IGT

**
Guado al Melo – Rosso 2002 DOC
Serni Fulvio Luigi – Acciderba 2002 DOC

1 47 48 49
Page 49 of 49