Geen boodschap aan nuancering - Perswijn
Andermans woorden

Geen boodschap aan nuancering

Anno 2013 is bio bon-ton. Al hekelen lieden als Michel Bettane in Frankrijk en René van Heusden hier, regelmatig de wijnen en de filosofie erachter….
Marc Collard en Tjitske Brouwer in De Nieuwe Wijngids van Vinoblesse. De scherpzinnige nuanceringen van de illustere critici – smaak gaat voor ideologie – passen kennelijk niet in hun romantisch-fundamentalistische wereldbeeld.

Reageer op dit item