Rooien Franse wiijngaarden schiet niet op - Perswijn
Nieuws

Rooien Franse wiijngaarden schiet niet op

In een poging de overproductie van wijn te beperken is sinds 2005 een programma opgestart om wijngaarden te rooien, ondersteund door de Europese Unie, die speciaal voor dit doel rooipremies beschikbaar heeft gesteld. In gebieden waar de crisis in de wijn het ernstigst is, zoals in de Languedoc-Roussillon en de Bordeaux, hebben de interprofessions, de overkoepelende organisaties van wijnboeren, de premies verhoogd, om de boeren extra te stimuleren hun wijngaarden te rooien. Met spanning worden nu de cijfers over 2006 afgewacht,
In een poging de overproductie van wijn te beperken is sinds 2005 een programma opgestart om wijngaarden te rooien, ondersteund door de Europese Unie, die speciaal voor dit doel rooipremies beschikbaar heeft gesteld. In gebieden waar de crisis in de wijn het ernstigst is, zoals in de Languedoc-Roussillon en de Bordeaux, hebben de interprofessions, de overkoepelende organisaties van wijnboeren, de premies verhoogd, om de boeren extra te stimuleren hun wijngaarden te rooien. Met spanning worden nu de cijfers over 2006 afgewacht, maar alles wijst er op dat de gestelde doelen bij lange na niet worden gehaald. In de Bordeaux bijvoorbeeld zouden in drie jaar 10.000 hectare moeten worden gerooid. De rooipremie bedroeg voor 2006 maar liefst € 15.000 per hectare. Niettemin zijn er naar schatting in 2006 niet meer dan 1200 hectare verdwenen, tegen nog altijd 1800 in 2005.  Dat betekent dat in 2007 nog 7000 hectare zouden moeten worden aangepakt om het uiteindelijke doel te bereiken, hetgeen een illusie kan worden genoemd, zeker nu de premie ook lager is, € 12.000 per hectare. Het wijngaardareaal is in twee jaar met ruim 2% verminderd, en dat zet geen zoden aan de dijk. De Languedoc-Roussillon boekte iets meer succes, met een vermindering van zo’n 4% in 2005 en 2006, dus bijna 8% in totaal. Maar in zijn totaliteit is het veel minder dan verwacht en lang niet genoeg om de overproductie effectief te bestrijden. Als de Fransen nu eens zouden proberen gewoon hun wijn te verkopen en die daar ook geschikt voor te maken. Sommigen zijn daar in elk geval érg goed in…

Reageer op dit item