Nieuws

Minder wijn verkocht in Nederland

De KVNW roept Staatssecretaris Wiebes van Financiën op de accijnsverhoging van januari 2014 ongedaan te maken. Door de opeenstapeling van accijnsverhogingen wordt er in Nederland beduidend minder wijn verkocht.

Alleen het importvolume van Duitse wijn groeide in 2013 licht. Franse wijn staat nog meer dan gemiddeld onder druk. Dit blijkt uit recent gepubliceerde cijfers van GfK en het Productschap Wijn.

Prijsstijging door lastenverzwaring

De totale huishoudelijke aankopen van wijn staan onder druk door de accijnsverhogingen van afgelopen jaren. Uit onderzoek dat GfK in februari 2014 uitvoerde in opdracht van het Productschap Wijn, blijkt dat als gevolg van de lastenverzwaring de verkoopprijs van een fles wijn ten opzichte van 2010 met gemiddeld 10% gestegen is. Hierdoor werd er volgens GfK in 2013 ongeveer 6% minder wijn verkocht in Nederland. Ook andere cijfers bevestigen deze trend.

Dalende wijnimport in Nederland in 2013

Totaal stille wijn

Franse stille wijn

Duitse stille wijn

Spaanse stille wijn

Italiaanse stille wijn

Portugese stille wijn

Andere EU landen

USA stille wijn

Argentinië stille wijn

Chili stille wijn

Andere Zuid Amerikaanse stille wijn

Australische stille wijn

Zuid-Afrikaans stille wijn

Nieuw-Zeelandse stille wijn

Overige landen stille wijn

Index (% vs. 2012)

9593

102

95

78

99

133

94

92

94

64

83

100

94

79

(Bron: GfK rapport, februari 2014)

Importcijfers

In september 2013 waarschuwde de KVNW dat op basis van de importcijfers van het Productschap Wijn alleen al in de eerste helft van 2013 bijna 16 miljoen liter minder wijn was verkocht in Nederland. Het Productschap Wijn bevestigt desgevraagd dat ook in de tweede helft van 2013 significant minder wijn is geïmporteerd dan in voorgaande jaren. In totaal is er ongeveer 24 miljoen liter minder geïmporteerd.

Oproep aan Wiebes

In 2013 is het accijnstarief voor stille wijn met 18,42% gestegen. De voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren, Peter van Houtert: “Wie de dalende verkoopcijfers bestudeert  ziet de dramatische gevolgen van deze maatregel. De Nederlandse handel heeft hierdoor 24 miljoen liter wijn minder verkocht in 2013. Het is daarom uitgesloten dat de verhoging per 1 januari 2014 meer geld zal opleveren voor de schatkist”.

De KVNW roept de nieuwe Staatssecretaris van Financiën op om de laatste verhoging van de tarieven met 5,75% ongedaan te maken om zo verdere verliezen te voorkomen. www.kvnw.nl

Reageer op dit item