Ingezonden brief: columnist heeft het mis - Perswijn
Columns

Ingezonden brief: columnist heeft het mis

Naar aanleiding van de jongste pennenvrucht van Perswijncolumnist René van Heusden in Perswijn nummer 4, stuurde oenoloog Gerhard Horstink de volgende reactie.

Reactie op 'Het grote misverstand', column van René van Heusden

Als ik de column van René van Heusden (juli/augustus 2013), "Het grote misverstand" goed begrijp, betoogt hij dat terroir of terroirwijn feitelijk een loze kreet is. René stelt in zijn column dat om "het grote misverstand" op te lossen een heldere begripsdefinitie van terroir en terroirwijn nodig is, zonder daar dan verder invulling aan te geven.

Wat er vervolgens gebeurt, is dat hij lijkt aan te tonen dat terroir of terroirwijn niet bestaat door met zevenmijlslaarzen enkele voorbeelden erbij te slepen, zoals Nederlandse wijn van nieuwe druivenrassen en zure basiswijn uit de Champagne, waarbij de indruk ontstaat dat het dus een loze kreet is.

Dat is te kort door de bocht. Er is wel degelijk een definitie van terroir: de interactie omgeving-druif-mens, en daarvan uitgaand kun je terroirwijn of terroirexpressie gaan definiëren. Dat is complex vanwege de vele losse eindjes, maar het valt niet te ontkennen dat er locaties in de wijnwereld zijn waar wijnen worden geproduceerd waarin alle facetten van terroir, dus niet alleen klimaat of druivenras, tot uiting kunnen komen.

Hoe, dat is de grote vraag, maar geen misverstand. Uitgerekend in Perswijn zijn in de afgelopen edities deskundige artikelen verschenen van Lars Daniëls MV waarin deze complexe materie behandeld wordt en een verhelderend beeld wordt gegeven van het begrip terroir en de daarmee samenhangende aspecten bodem, klimaat, druif en de invloed van de mens.

Gerhard Horstink, oenoloog

Lees hier de column 'Het grote misverstand' van René van Heusden (Perswijn nr. 5)

Reageer op dit item