Wijnen bevatten flink pesticiden - Perswijn
Nieuws

Wijnen bevatten flink pesticiden

Wijnen, afkomstig uit de gangbare wijnbouw, die verkocht worden in de EU bevatten systematisch sporen van pesticiden. Dit is de uitkomst van een onderzoek door het PAN Europe (Pesticide Action Network).
Reactie van lezer Roelof Ligtmans uit Frankrijk: “In de lokale pers wordt dit persbericht een ‘petard mouillé’, een nat rotje, genoemd, omdat het nieuws al tien jaar oud is.” De aangetroffen pesticiden blijven ruimschoots onder de wettelijke limiet.
Wijnen, afkomstig uit de gangbare wijnbouw, die verkocht worden in de EU bevatten systematisch sporen van pesticiden. Dit is de uitkomst van een onderzoek door het PAN Europe (Pesticide Action Network).

Aanleiding voor het onderzoek was een publicatie van het Franse Ministerie van landbouw waaruit bleek dat systematisch resten van 15 verschillende pesticiden in wijnen zijn gevonden. Bij de teelt van druiven worden relatief veel pesticiden gebruikt. In Frankrijk maakt het wijnbouwoppervlak slechts 4,4 procent uit van het totale landbouwoppervlak, maar van de hoeveelheid aangeschafte chemische bestrijdingsmiddelen wordt maar liefst de helft in de wijnbouw gebruikt. 

Veertig wijnen
Er werden in totaal veertig wijnmonsters onderzocht, waarvan zes afkomstig uit biologische wijnbouw en de rest uit conventionele. De wijnen zijn allemaal in Europa gekocht en afkomstig uit Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Portugal, Zuid-Afrika en Chili. De meeste behoren tot de populaire prijsklasse (tot € 5,-), drie wijnen hadden een winkelwaarde van meer dan € 200. De biologische wijnen waren afkomstig uit Frankrijk en Oostenrijk.

Tien pesticiden
Alle conventionele wijnen bevatten minstens vier verschillende soorten pesticiden, één wijn bevatte er tien.  In totaal werden er 24 verschillende pesticiden gevonden, waarvan vijf verboden in de EU omdat ze respectievelijk kankerverwekkend, schadelijk voor het DNA, de voortplantingsorganen of de hormoonhuishouding zijn.

Overwaaien van de buren
Eén van de  zes biologische wijnmonsters bevatte een lage concentratie ‘pyrimethanil’, een verdachte kankerverwekkende stof. Helaas kunnen bij biologische wijngaarden die grenzen aan conventionele, bestrijdingsmiddelen van de buren overwaaien. Het aanleggen van hagen en bosschages om een biologische  wijngaard is dus niet alleen belangrijk om de biodiversiteit te bevorderen en zo het natuurlijk evenwicht te herstellen, maar dient ook als buffer tegen eventuele vervuiling van de buren.

Het volledige onderzoek is te lezen op de website van PAN: http://www.pan-europe.info/

Tjitske Brouwer MV

Reactie op het bericht:

Helaas las ik ook op uw website een slecht onderzocht artikeltje over pesticiden in wijn. Begrijp mij goed, ik ben in het geheel geen voorstander van dit soort producten. Maar het door uw medewerker geschreven stukje is wel heel droevig.

Om een paar zaken te noemen: ‘In elke conventionele wijn zaten tenminste vier pesticiden.’ Als uw medewerker de moeite had genomen het onderzoeksverslag in te zien, had ze direct gezien dat dat niet klopt. ‘Wijnen bevatten flink pesticiden’: er zijn inderdaad verschillende stoffen aangetroffen, maar in uiterst minimale hoeveelheden, in factoren die ver onder elke wettelijke limiet liggen. Voor stoffen als bijvoorbeeld procymidone liggen die in de orde van enkele milligrammen per kilo druiven; aangetroffen zijn hoeveelheden van enkele microgrammen tot waarden beneden 1 microgram. Een microgram is 1/1000e milligram. Een dergelijke waarde ligt dus 5.000 keer onder de wettelijke norm voor druiven (een wettelijke norm voor wijn bestaat niet).
Wellicht had uw medewerkster als echte journalist een en ander eens kunnen uitzoeken, en dan een genuanceerde reactie kunnen schrijven op dit verontrustende bericht! In de lokale pers hier in Bourgogne werd geschreven over een ‘petard mouillé’, een nat rotje, omdat het persbericht van deze groepering eigenlijk vooral heel oud nieuws is: dit is al meer dan tien jaar bekend. Navraag bij de betreffende organisatie wat precies de strekking van de boodschap is, leverde helaas tot dusverre nog geen reactie op.

Roelof Ligtmans
Mercurey, Frankrijk

Naschrift redactie:

Deze kritiek op het rapport van de PAN is in grote lijnen correct. Het mogelijke carcinogene effect van een stof hangt direct samen met de concentratie van deze stof in het geconsumeerde eindproduct. Bij deze lage concentraties is dan ook beslist geen sprake van zo’n effect. Sterker nog, ook alcohol heeft een bewezen carcinogeen effect bij (te) hoge doseringen. En aangezien wijn hiervan gauw 13 procent bevat, is het carcinogene effect van alcohol beduidend belangrijker dan alle genoemde stoffen. Het is maar dat u het weet, en we willen u echt niet bang maken.
Europese organen hebben op dezelfde wijze gereageerd. Pekka PESONEN, Secretaris Generaal van de COPA-COGECA (Committee of Professional Agricultural Organisations in the EU) zei hierover: “Of een steekproef van veertig flessen representatief genoemd kan worden voor een productie van gemiddeld 184 miljoen hectoliter, is zeer de vraag. De enige sporen van bestrijdingsmiddelen die werden aangetroffen, waren van toegestane stoffen. Bovendien in hoeveelheden die ruim onder de wettelijk toegestane hoeveelheden lagen. (…). Dit alarm op basis van dit rapport jaagt consumenten onterecht angst aan en is volledig ongerechtvaardigd, slaat de plank volledig mis en is volstrekt onverantwoordelijk.”

Ronald de Groot

Reactie Tjitske Brouwer:

Volgens mij wil men met het onderzoek aantonen dat er in de conventionele wijnbouw nog steeds grote hoeveelheden bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. In die mate dat er zelfs residuen in een getransfomeerd product als wijn terug te vinden zijn. Natuurlijk is de hoeveelheid aangetroffen residuen beneden de Europese norm, anders zou de wijn niet verkocht mogen worden. Maar het doet niets af aan het feit dat ze wel zijn aangetroffen. Er is meer onderzoek gedaan dat dit heeft vastgesteld. Zo doet bijvoorbeeld de Italiaanse organisatie ‘Legambiente’ jaarlijks het onderzoek ‘pesitcidi nei piatti’, dit toont aan dat er residuen te vinden zijn en deze relatief meer in fruit en tomaten worden aangetroffen dan in andere landbouwproducten.

Tjitske Brouwer MV

Reageer op dit item