Klassement Crus Bourgeois op losse schroeven - Perswijn
Nieuws

Klassement Crus Bourgeois op losse schroeven

Het omstreden klassement van de crus bourgeois in de Médoc uit 2003 heeft mogelijk zijn langste tijd gehad. Jean-Pierre Valeins, magistraat bij het admistratieve hof van beroep in Bordeaux, heeft op 23 januari de complete ongeldigverklaring ervan aangevraagd. Valeins bekleedt aan het hof de positie van ‘commissaire du gouvernement’, een misleidende naam, want er is juist geen enkele relatie met de regering. Wel is de postie van de ‘commissaire’ van dien aard, dat rechters in de regel diens aanbevelingen overnemen. Het klassement van 2003 is er gekomen ter vervanging van het sterk achterhaalde uit 1932.
Het omstreden klassement van de crus bourgeois in de Médoc uit 2003 heeft mogelijk zijn langste tijd gehad. Jean-Pierre Valeins, magistraat bij het admistratieve hof van beroep in Bordeaux, heeft op 23 januari de complete ongeldigverklaring ervan aangevraagd. Valeins bekleedt aan het hof de positie van ‘commissaire du gouvernement’, een misleidende naam, want er is juist geen enkele relatie met de regering. Wel is de postie van de ‘commissaire’ van dien aard, dat rechters in de regel diens aanbevelingen overnemen.

Het klassement van 2003 is er gekomen ter vervanging van het sterk achterhaalde uit 1932. Het telt nog maar 247 crus bourgeois in plaats van de oorspronkelijke 420. De overgebleven bedrijven zijn ingedeeld in drie categorieën: crus bourgeois exceptionnels, crus bourgeois supérieurs en crus bourgeois. De selectie vond plaats onder auspiciën van de regionale Kamers van Koophandel en Landbouw, alsmede van de Fédération des grands vins de Bordeaux.

Sinds het klassement van kracht is gegaan, is het onderwerp van felle kritiek en rechtszaken geweest. Reden voor de aanvraag is in de ogen van Valeins het ernstige vermoeden van partijdigheid en belangenverstrengeling binnen de jury die verantwoordelijk was voor classificatie.

Concrete steen des aanstoots is dat vier van de achttien juryleden direct bij wijnbedrijven betrokken zijn geweest en dat die bedrijven er opmerkelijk goed van afgekomen zijn. Eind 2004 is dit argument al naar voren gebracht in een zaak die bij het admistratieve hof werd aangespannen door 75 afgewezen châteaux. Hoewel het hof oor had voor hun argument en de klagers ruimte bood om eventueel alsnog opgenomen te worden, leidde dit niet tot volledige vernietiging van het klassement. Naar de mening van Valeins had dat wel het geval moeten zijn, volgens het principe alles of niets. Wordt vervolgd!

Reageer op dit item