Uitgeverij van Winelife maakt doorstart - Perswijn
Nieuws

Uitgeverij van Winelife maakt doorstart

Nadat vanmorgen bekend werd dat twee divisies van uitgeverij Pelican Groep failliet zijn verklaard, is nu duidelijk dat een aantal tijdschriften die hier uitgegeven werden, waaronder Winelife, een doorstart zullen maken onder de nieuwe naam Pelican Media B.V.
De Pelican Groep, die vijf divisies omvat, gaat met ingang van heden over in Pelican Media B.V. Dit naar aanleiding van het feit dat twee divisies van de Pelican Groep – Pelican Magazines B.V. en Pelican Tijdschriften B.V. – door externe omstandigheden in financieel zwaar weer terecht zijn gekomen. Derhalve bleek een faillissement van deze twee divisies onafwendbaar.


In het doorstartscenario onder de nieuwe onderneming Pelican Media B.V. is echter voorzien in een toekomst voor een beperkt aantal publiekstitels, waaronder het wijntijdschrift Winelife.

Externe factoren

Pelican betreurt het dat het onmogelijk is gebleken twee van de vennootschappen voor een

faillissement te behoeden. "Met name voor veel medewerkers is het uiterst pijnlijk dat uitgerekend externe factoren hebben gezorgd voor de ontstane situatie", aldus het persbericht. Pelican wijst het niet voldoen van een schuld van Investeringsmaatschappij Van den Ende & Deitmers betreffende de verkoop van Readershouse Brand Media aan als oorzaak van een financieel onhoudbare situatie – met faillissement tot gevolg.

In de nieuw opgerichte vennootschap, Pelican Media Holding B.V. met een drietal dochterondernemingen, zal een beperkt aantal publiekstitels, alsmede de sponsored magazine-divisie Pelican Custom B.V. en Residence Toplocaties B.V. worden ondergebracht. Deze zullen zorgen voor een zo geruisloos mogelijke voortzetting van de genoemde publiekstitels.

Reageer op dit item