Nieuwe etiketteringregels voor Franse wijnen - Perswijn
Nieuws

Nieuwe etiketteringregels voor Franse wijnen

De wijncursusboeken kunnen weer eens herschreven worden. Na drie jaar van discussie tussen wijnindustrie en overheid heeft Frankrijk namelijk nieuwe regels opgesteld voor het etiketteren van wijn.Tekst: René van Heusden
Deze zullen in juli van kracht worden en hebben als doel meer duidelijkheid te verschaffen aan zowel producenten als consumenten.

Een van de veranderingen ten opzichte van de nu nog geldende regels is de mogelijkheid om bij AOP- en IGP-wijnen – de voormalige vins d´appellation en vins de pays – druivenrassen op het etiket te vermelden. Opvallend genoeg mag vermelding daarvan al bij een aandeel van slechts 15% in de assemblage van een wijn.

In bepaalde gevallen werden bij appellationwijnen druivenrassen ook al genoemd, bijvoorbeeld bij Bourgogne Pinot Noir, maar dat gebeurde dan wel bij een aandeel van 100% en niet bij assemblages. Nieuw voor de vroegere vins de pays waarvan de succesvolle vins de cépage de naam van de druif al prominent op het etiket hadden, is dat daar nu ook vermelding van assemblages een plaats krijgt.

Een andere wijziging staat toe dat de term ´méthode ancestrale´ voortaan ook gebruikt mag worden bij mousserende wijnen zonder appellation en onafhankelijk van het kwaliteitsniveau. Volgens de Franse overheid ontbrak een juridische basis voor de tot nu toe geldende restrictie. De term kan nu in principe voor elke mousserende wijn gebruikt worden en verliest daardoor aan waarde.    

Producenten die een nieuw bedrijf beginnen door bestaande productiefaciliteiten samen te voegen, zijn vanaf juli gebonden aan scherpere regels. Ze mogen dan niet meer gelijktijdig gebruik maken van én de oude én een nieuwe naam, maar ze moeten kiezen voor ofwel de bestaande naam ofwel voor een nieuwe.  

Wil een coöperatie de term ´mis en bouteille à la propriété´ op etiketten afdrukken, dan mag dat alleen nog wanneer de flessen ook daadwerkelijk gebotteld werden op het bedrijf waar de wijn gemaakt werd. Er werd met de situering van dat ´propriété´ immers nogal eens creatief omgesprongen.

René van Heusden

Reageer op dit item