Gastronomie-examens en –titels nieuwe stijl - Perswijn
Nieuws

Gastronomie-examens en –titels nieuwe stijl

De Academie voor Gastronomie introduceert samen met het Nederlands Gilde van Sommeliers vier nieuwe vaktitels om meer helderheid te scheppen in het onderwijssysteem en perspectief voor jonge gastheren en gastvrouwen te creëren.
Volgens Peter Klosse, drijvende kracht achter de Academie voor Gastronomie, was er behoefte aan structuur: ‘Op het gebied van wijncursussen en gastronomie is er een breed aanbod van opleidingen. Daar is niks mis mee maar nu zijn het allemaal eilandjes en ik wil bruggen slaan’.

De nieuwe structuur, aldus Klosse, biedt voordelen voor alle opleiders, inclusief de ROC’s. Zij leiden op, terwijl externe instanties de examinering doen. Daardoor is het niveau van de diploma’s landelijk gewaarborgd.

Titels

De externe instanties op wijngebied zijn de WSET(internationaal) en SWEN (nationaal). SVH gaat over het examen Gastronomie. Het nieuw te vormen Instituut voor Gastronomie Examens (IGE) gaat de Gastronomische Vaardigheden examineren. Ditzelfde instituut verleent ook de overkoepelende titels: leerling sommelier, junior gastronoom sommelier, professioneel gastronoom sommelier en academic (sic!) gastronoom sommelier.

Doorstromen

De structuur met titels en daaraan gekoppelde diploma’s moet niet alleen overzicht brengen, maar ook doorstroming stimuleren. ‘Ik wil jongeren perspectief bieden. Dat begint al bij de oproepkrachten. Korte en snelle trainingen moeten ervoor zorgen dat het service- en kennisniveau al direct verbeteren. Dit levert de titel leerling-sommelier op, met de uitdaging om verder te gaan en dan Junior Gastronoom Sommelier te worden.’ De kwaliteit van de gastronomie neemt toe dankzij scholing, vindt behalve Klosse ook Edwin Raben, voorzitter van het Nederlands Gilde van Sommeliers.

Controle op de kwaliteit

De Academie voor Gastronomie biedt zelf ook opleidingen aan. Dat is de reden om het Instituut voor Gastronomie Examens op te richten. Dit wordt een zelfstandige stichting met een Raad van Advies waarin de diverse sectoren van de branche vertegenwoordigd zijn. Eén van de eerste taken van het IGE is het vaststellen van de eindtermen van de Gastronomische Vaardigheden op niveau 1, 2 en 3. Op basis daarvan worden examens gemaakt die door opleiders aangevraagd kunnen worden.

Het IGE houdt ook het register bij van de behaalde certificaten en diploma’s zodat bekend is wie, wat gehaald heeft en duidelijk is wat iemand nog moet doen om een volgend diploma te behalen. Het is de bedoeling om dit in de komende maanden voltooid te hebben.

Extra mogelijkheden

Klosse, die ook lector is aan de hogeschool Stenden University (sic!) in Leeuwarden, zoekt tevens integratie met de Masteropleiding Gastronomy die daar ontwikkeld wordt. Iemand met een bachelortitel zou op deze manier in de toekomst een officiële mastertitel kunnen gaan behalen.

De nieuwe voorgestelde structuur en titels maken tevens mogelijk voor de Academie voor Gastronomie om cursussen aan bieden in België. Daartoe heeft Klosse al contacten gelegd met de Belgische opleider WineWise van Sybille Troubleyn. Onderzocht wordt of ook de volledige opleidingsstructuur door België overgenomen kan worden.

Tekst en fotografie: René van Heusden

Reageer op dit item