Hoop voor promovendi Saint-Emilion - Perswijn
Nieuws

Hoop voor promovendi Saint-Emilion

De tragikomedie rond het klassement van Saint-Emilion heeft een zoveelste verrassende wending genomen. Twee leden van de Franse Senaat hebben met succes een amendement ingediend bij de begrotingsbehandeling 2008 waarin wordt voorgesteld om aan acht bedrijven alsnog toe te staan hun wijn als Grand Cru Classé of als Premier Cru Classé op de markt te brengen. Hiermee zou een bijzonder scheve situatie rechtgezet worden. Gedeeltelijk althans.

Emilion_groot.jpg
De tragikomedie rond het klassement van Saint-Emilion heeft een zoveelste verrassende wending genomen. Twee leden van de Franse Senaat hebben met succes een amendement ingediend bij de begrotingsbehandeling 2008 waarin wordt voorgesteld om aan acht bedrijven alsnog toe te staan hun wijn als Grand Cru Classé of als Premier Cru Classé op de markt te brengen. Hiermee zou een bijzonder scheve situatie rechtgezet worden. Gedeeltelijk althans.

Wat was er ook al weer aan de hand? Het in 2006 gepresenteerde nieuwe klassement voorzag zowel in degradatie als promotie van een aantal producenten. Logisch na een periode van tien jaar. Vanuit de rangen van de gedegradeerde châteaux werd echter juridisch bezwaar tegen de genomen beslissingen aangetekend. De beoordelingsprocedure zou te wensen overgelaten hebben. Het gerecht in Bordeaux oordeelde op 1 juli 2008 uiteindelijk dat de klagers gelijk hadden en verklaarde het klassement ongeldig.

Bij gebrek aan een geactualiseerd klassement werd, na een periode van totale verwarring en onzekerheid, het oude klassement uit 1996 weer in ere hersteld. Door deze reparatiemaatregel bleven de klagers gespaard voor degradatie, maar bleven tegelijkertijd de gepromoveerden met lege handen staan. Een door de betrokkenen als schrijnende onrechtvaardigheid ervaren situatie, omdat hun aantoonbare kwaliteitsinspanningen niet beloond werden en de middelmatigheid van diverse degradatiekanperswijnen wel.

De twee senatoren die het amendement indienden, voeren aan dat de producenten aan wie promotie in het vooruitzicht gesteld was, al de nodige kosten hadden gemaakt om op de etiketten van hun oogst 2006 (die in 2008 op de markt is gekomen) melding te maken van hun nieuwe status voordat de rechtbank in Bordeaux alles annuleerde. Ook argumenteren ze dat klanten die een meerprijs betaalden voor een vermeende (Premier) Grand Cru Classé eigenlijk recht zouden hebben op gedeeltelijke terugbetaling van hun geld.

Interessant genoeg was een vergelijkbaar voorstel, dat deel uitmaakt van een groter pakket steunmaatregelen voor de geplaagde Franse wijnbouwsector, ook al ingediend door leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (de Assemblée Nationale). Daar was het om louter formele redenen echter niet voor behandeling in aanmerking gekomen.

Wordt vervolgd, zo veel is zeker!

René van Heusden

(bron: http://www.sudouest.com)

Reageer op dit item