Uitbreiding Champagne - Perswijn
Nieuws

Uitbreiding Champagne

Het grondgebied van de appellation Champagne zal worden uitgebreid met een veertigtal dorpen. Vooruitlopend op de officiële aankondiging op 11 oktober maakte Ghislain de Montgolfier, co-voorzitter van het CIVC, dit nieuws al op 9 oktober bekend tijdens een perslunch in Brussel.
Het grondgebied van de appellation Champagne zal worden uitgebreid met een veertigtal dorpen. Vooruitlopend op de officiële aankondiging op 11 oktober maakte Ghislain de Montgolfier, co-voorzitter van het CIVC, dit nieuws al op 9 oktober bekend tijdens een perslunch in Brussel. De uitbreiding is er gekomen om tegemoet te kunnen blijven komen aan de al maar stijgende vraag naar champagne in de wereld. Een in de ogen van de producenten minder aantrekkelijk alternatief zou een structurele prijsverhoging geweest zijn. Voor de dorpen die mogen toetreden tot de Champagne betekent de nieuwe situatie dat de grondprijzen er tot wel het honderdvoudige kunnen stijgen. Ook al gaat het om tweede- of derderangs terroirs… 

René van Heusden

< Stuur deze pagina door >

Reageer op dit item