AOC in ogen van Fransen niet meer geloofwaardig - Perswijn
Nieuws

AOC in ogen van Fransen niet meer geloofwaardig

Een recent uitgevoerde enquête door de Franse consumentenbond UFC-Que Choisir onder 75 Franse wijnprofessionals heeft aangetoond dat de appellation d’origine contrôlée binnen de branche niet langer beschouwd wordt als garantie voor kwaliteit of terroir. Volgens de enquête zou een derde van alle AOC-wijnen deze status niet verdienen wegens gebrek aan kwaliteit en terroirkarakter.
Een recent uitgevoerde enquête door de Franse consumentenbond UFC-Que Choisir onder 75 Franse wijnprofessionals heeft aangetoond dat de appellation d’origine contrôlée binnen de branche niet langer beschouwd wordt als garantie voor kwaliteit of terroir. Volgens de enquête zou een derde van alle AOC-wijnen deze status niet verdienen wegens gebrek aan kwaliteit en terroirkarakter. Van de ondervraagden meende 40% dat de AOC geen minimumkwaliteit garandeert, 60 procent dat de AOC geen typiciteit van een terroir vertegenwoordigt. Als oorzaken worden o.a. te hoge opbrengsten, achterhaalde voorschriften en een te lakse toekenning van het agrément genoemd – 98 procent van alle aangeboden wijnen wordt goedgekeurd.

De studie toont ook aan dat het verlies aan geloofwaardigheid van de AOC samenvalt met de coëxistentie binnen bepaalde appellations van twee verschillende typen wijn, zowel naar kwaliteit als prijs. Enerzijds zijn er de wijnen die hun terroirkarakter hebben weten te behouden en die daarmee beantwoorden aan de oorspronkelijke uitgangspunten van de AOC, anderzijds minder typische wijnen die inspelen op een nieuwe vraag uit de markt, maar die niet binnen de AOC thuishoren. Het verdient aanbeveling deze twee typen wijn duidelijk van elkaar te scheiden en onder verschillende herkomstbenamingen uit te brengen.

Vooruitlopend op hervormingsplannen voor de AOC’s door het Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), die tegen 2010 voor een herstel van geloofwaardigheid moeten zorgen, vraagt de UFC-Que Choisir de volgende maatregelen:

  • een herziening van de voorschriften voor iedere appellation met daarbij de nadruk op terroir en niet op ‘bijkomstige’ zaken
  • een stop door het INAO op de overvloed aan platvloerse AOC’s
  • een sluitend controlesysteem dat er voor zorgt dat minderwaardige producten nooit een AOC krijgen.
Wordt vervolgd!

(Bron: http://www.quechoisir.org/)

< Stuur deze pagina door >

Reageer op dit item