Australië kiest voor kwaliteit in plaats van kwantiteit - Perswijn
Nieuws

Australië kiest voor kwaliteit in plaats van kwantiteit

Na geconfronteerd te zijn met overschotten, gaat de Australische wijnbouw het roer drastisch omgooien. De sector wil een eind maken aan het huidige beeld als zou Australische wijn vooral een goedkoop massaproduct zijn. In een recente aanpassing van het meerjarenplan Strategy 2025 van de Australian Wine and Brandy Corporation heet het nu dat Australische wijn voor kwaliteit staat in plaats van volume. En dat Australische wijn dus best een prijs mag hebben.
Na geconfronteerd te zijn met overschotten, gaat de Australische wijnbouw het roer drastisch omgooien. De sector wil een eind maken aan het huidige beeld als zou Australische wijn vooral een goedkoop massaproduct zijn.

In een recente aanpassing van het meerjarenplan Strategy 2025 van de Australian Wine and Brandy Corporation heet het nu dat Australische wijn voor kwaliteit staat in plaats van volume. En dat Australische wijn dus best een prijs mag hebben. Het begrip ‘toegevoegde waarde’ zal de komende jaren derhalve centraal moeten komen staan, zowel in binnen- als buitenland.

Het in 1996 gelanceerde Strategy 2025 ging tot nu toe vooral uit van groei in volume. De groei van de Australische wijnbouw is mede op basis daarvan zo snel gegaan, dat de meeste doelstellingen al in 2005 gehaald, twintig jaar eerder dan voorzien. Voor meer wijngaarden en meer volume is, gelet op de stagnerende afzet, evenwel geen ruimte meer. Waar het nu om gaat is gezonde marges te realiseren op basis van het bestaande potentieel.

Een en ander betekent dat de tot nu toe gevoerde generieke promotie van de Brand Australia vervangen zal worden door diverse strategieën op maat, toegesneden op de specifieke karakteristieken van de wijnen. Het document  
Directions to 2025, waarin de nieuwe politiek uit de doeken is gedaan, onderscheidt maar liefst 46 van zulke individuele strategieën! In de praktijk zullen Australische wijnen echter volgens vier subcategorieën gepromoot gaan worden: Brand Champions, Regional Heroes, Generation Next en Landmark Australia.

Reageer op dit item