Storm in glas water? - Perswijn
Nieuws

Storm in glas water?

Onlangs gaf ik op onze website commentaar op een uitzending van het programma Keuringsdienst van Waarde over mogelijk gerommel met wijn (en water). Naar aanleiding van dit stukje werd ik van de week geïnterviewd voor een geplande vervolgaflevering van dit programma. Onder insiders houdt het de gemoederen nog steeds bezig, maar wat er precies gebeurt, blijft onduidelijk.
Onlangs gaf ik op onze website commentaar op een uitzendingvan het programma Keuringsdienst van Waarde over mogelijk gerommel met wijn (enwater). Naar aanleiding van dit stukje werd ik van de week geïnterviewd vooreen geplande vervolgaflevering van dit programma. Onder insiders houdt het degemoederen nog steeds bezig, maar wat er precies gebeurt, blijft onduidelijk.

Het draait om de vraag wat er precies zou gebeuren metgedestilleerd water, dat door een electriciteitsbedrijf als Nuon zou wordengeleverd aan Nederlandse wijnbedrijven/bottelaars. Daar loopt het spoor op ditmoment feitelijk dood. Wat natuurlijk vreemd is, of misschien wel verdacht, isdat afnemers en leveranciers onder druk worden gezet om niet te vertellen water met dat water gebeurt. Dat is vragen om speculaties. Alleen volstrekteopenheid kan deze verdachtmakingen en speculaties stoppen. 

In de uitzendingwerd gesuggereerd dat op basis van geconcentreerde most en het geleverde waterwijn zou kunnen worden gemaakt. Dat lijkt me onwaarschijnlijk, omdat hiervoorgrote gistingstanks, techniek en technici nodig zijn. Je bespaart op detransportkosten van de wijn, omdat de getransporteerde hoeveelheden veelkleiner zijn, dat wel. Toch lijkt het ver gezocht. Het is niet onmogelijk dater water kan worden gebruikt om wijn hier enigszins aan te lengen. Net zoalsgebeurt bij goedkope kipfilet overigens –en dat wordt ook gewoon verkocht,terwijl de consument ziet dat het op de verpakking staat. Wijn bevat vanzichzelf al meer water dan kip, dus als je een krachtige wijn iets verdunt metwater, dan hoeft dat niet meteen tot grote problemen te leiden. Maar als hetniet mag, mag het niet, punt. Ik kom daarmee terug op een bekend stokpaardje:stel nu eindelijk eens ook wijnleveranciers verplicht om de ingrediënten tevermelden. Dat zou al weer een stuk meer duidelijkheid geven. De koudwatervreesdat consumenten de wijn niet meer zouden kopen, lijkt me ongegrond. En ja, diespeculaties kunnen alleen maar de kop in worden gedrukt door volstrekteopenheid.

Ronald de Groot 

Reageer op dit item