Wijn en Gezondheid - Perswijn
Nieuws

Wijn en Gezondheid

Het Productschap Wijn heeft een kersverse voorlichtingsbrochure gepubliceerd met als titel Wijn en Gezondheid. In deze brochure wordt op een voor ene groot publiek toegankelijke manier aandacht besteed aan de effecten van wijnconsumptie op de gezondheid. Gelet op de belangen van de opdrachtgever is de toon van de 26 pagina’s tellende uitgave voorspelbaar positief.
Het Productschap Wijn heeft een kersverse voorlichtingsbrochure gepubliceerd met als titel Wijn en Gezondheid. In deze brochure wordt op een voor ene groot publiek toegankelijke manier aandacht besteed aan de effecten van wijnconsumptie op de gezondheid.

Gelet op de belangen van de opdrachtgever is de toon van de 26 pagina’s tellende uitgave voorspelbaar positief. Vanzelfsprekend ontbreekt een bijna rituele waarschuwing tegen overmatige inname van alcohol niet en wordt ook beknopt uitgelegd wat voor nare zaken je daardoor kunt oplopen, maar het zijn toch vooral de voordelen van wijn drinken die het meest belicht worden.

Aanbevolen volumes

De brochure bevat zelfs een regelrechte oproep tot ‘regelmatige matige wijnconsumptie’. Uit overwegingen van politieke correctheid zijn de aanbevolen volumes wel wat aan de benepen kant gehouden. Vrouwen zouden het met 1 à 2 glazen per dag moeten stellen, mannen mogen er hooguit eentje extra inschenken. Voor alle duidelijkheid, met glazen zijn hier niet de vissenkommen van Riedel bedoeld. In hoeverre dit dus realistisch is, is zeer de vraag. In de literatuurlijst ontbreekt trouwens het uiterst leerzame boekje Soignez-vous par le vin van Dr. Maury.

De brochure Wijn en Gezondheid is te downloaden op www.wijninfo.nl/wijninformatie

Reageer op dit item